vrijdag 28 maart 1997

Mannen van de Brouwershoeve

Mannen van de Brouwershoeve
'Mannen van de Brouwershoeve een boerenroman, die zich op Ameland afspeelt vooral on de laatste helft van de vorige eeuw.' Dat is laatste helft van de 19e eeuw. De oorspronkelijke titel van deze streekroman was 'Boer Gerrit'. Tjeerd Bakker schreef het in 1995. Twee jaar later gaf de Ouwe Pôlle het uit. Het verhaal geeft een beeld van het alledaagse leven op Ameland. Bakker legt er eilandgeschiedenis mee vast. In het boek zijn ook foto's opgenomen met beelden uit eind 19e eeuw.

In 1999 kwam van Tjeerd Bakker het boek 'Abe' uit, de avonturen van een Amelander jongen tijdens de Franse bezetting, de veldtocht naar Rusland en de slag bij Waterloo.

 • Mannen van de Brouwershoeve
 • Tjeerd. B. Bakker
 • Uitgegeven door Stichting De Ouwe Pôlle Ameland
 • ISBN 90-9010299-X
 • 1997

dinsdag 25 maart 1997

Verslag van mijn internering

'Verslag Van Mijn Internering: Bergum. Wolvega, Leeuwarden, Ameland, Farmsum 15 April 1945-17 Januari 1947.'

Over de na-oorlogse internering van meer dan 100.000 mensen die 'fout' waren geweest is niet zo heel veel gepubliceerd. Harterink schrijft over de dagelijkse gang van zaken achter het prikkeldraad van de Bewarings- en Verblijfkampen. Het is het persoonlijke relaas over zijn interneringstijd in vijf kampen. Het boek beslaat de periode van april 1945 tot januari 1947 en is gebaseerd op de aantekeningen, die hij destijds clandestien maakte en het kamp uitsmokkelde.

 

Toen Friesland in april 1945 werd bevrijd, begon voor Harterink een lijdensweg. Hij was lid van de NSB tot het eind van de oorlog en tijdens de bezetting secretaris van de NSB-burgemeester van Leeuwarden.


Harterink observeert zijn kampgenoten en bewakers en onderzoekt wat hen drijft. Hij tekent als het ware een groepsportret van de kampgemeenschap. Tegelijkertijd weerspiegelt de vrije samenleving in de ogen van politieke gevangenen. Het verhaal van de auteur maakt duidelijk wat de internering voor hem en zijn gezin betekende.


Er kwam kritiek op dit boek en op de uitgever. De schrijver geeft namelijk geen blijk van spijt te hebben van zijn politieke keuze. Hij toont geen inzicht in de Nazi-terreur en ook niet in het verzet daartegen.


Voor Ameland is dit boek interessant vanwege het hoofdstuk over de tewerkstelling op het eiland van een groep NSB'ers. Zij moesten na de bevrijding het eiland ontdoen van prikkeldraad en andere elementen die aan de oorlogsjaren herinnerden. Ze bivakkeerden in een barak in de duinen bij Nes.


In het tweedehands circuit is nog wel een exemplaar te bemachtigen (maart 2022).

 • Verslag Van Mijn Internering
 • F.J. Harterink
 • Uitgegeven door Fryske Akademy
 • 9789061718383
 • 1997

maandag 24 maart 1997

Ameland in wisselend getij

Ameland in wisselend getij
'Ameland in een wisselend getij' is het jubileumboek dat werd uitgegeven ter ere van het 40-jarig bestaan van Stichting De Ouwe Pôlle Ameland.

 • Ameland in wisselend getij
 • O. Straatsma
 • Uitgeven door Stichting De Ouwe Pôlle Ameland
 • 1997

zaterdag 22 maart 1997

IJsschotsen, gelaagd

‘IJsschotsen, gelaagd’ is een project van dichter Lenze Bouwers, linoleumsnijder Nies den Engelsen en typograaf Menno Wielinga. Het is een map met drie linosnedes, gesigneerd en genummerd en een gedicht. Het hele mapje is op zich genummerd. Er zijn twee series van uitgegeven, een serie H en een serie K met elk 75 exemplaren.

Het gedicht gaat over de verbeelding van een schooljongen, die in de wereld van de walvisvaart en van Hidde Dirks Kat duikt.

In het tweedehands circuit zijn anno 2021 nog wel enkele exemplaren te koop. Voor € 20,-- inclusief verzending is het bij de dichter zelf te koop en dan heb je een volstrekt nieuw mapje. Stuur daarvoor een bericht aan Lenze Bouwers: lenzebouwers@hotmail.com.
 • IJsschotsen, gelaagd
 • Exponent in Bedum
 • 1997
 • € 20,--