vrijdag 3 oktober 1997

50 jaar Burgemeester Walda Scholengemeenschap

Jubileumboek BWS
'50 jaar Burgemeester Walda Scholengemeenschap 1947 - 1997' is een jubileumboek over de Burgemeester Walda School, met interviews met leerkrachten en leerlingen, historie van de school en een voorwoord van wethouder onderwijs Oene de Vries. Het jubileumfeest werd op 25 oktober 1997 gevierd. De BWS was eerst ULO, later MULO, schrijft Oene in zijn voorwoord. Er was een huishoudschool en een landbouwschool in hetzelfde gebouw gevestigd. Oene de Vries maakte zelf deel uit van de tweede lichting. In zijn examenjaar moesten ze in 17 vakken examen doen in Leeuwarden. In de loop van de jaren is er veel veranderd in de school, onder meer dat de examens nu op Ameland afgenomen kunnen worden. In 1988 en in 1992/ 1993 werd de school gerenoveerd, om hem te laten voldoen aan de geldende onderwijskundige eisen. MULO, Huishoudschool en Landbouwschool werden MAVO en LHNO, dat werd MAVO en VBO- verzorging en dat werd weer VMBO. Oene vraagt zich in zijn voorwoord af hoe de BWS er in 2047 uit zal zien. De wethouder ziet samenwerking met scholen op de vaste wal voor zich, teleleren zou wel eens een vlucht kunnen nemen, maar voorop blijft staan dat individuele leerlingen zo goed mogelijk worden begeleid, zodat ze zo probleemloos mogelijk kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs aan de vaste wal. 

De voorkant is getekend door Wim van der Gang.

  • 50 jaar Burgemeester Walda Scholengemeenschap 1947-1997
  • Frans Hulsebos, Jan van ledden, Ignatia Metz en Eerik Meulenbelt
  • 25 oktober 1997