vrijdag 1 juni 1990

Lief eiland

 

De beroemde tekenares Marjolein Bastin heeft haar hart verpand aan Ameland en dat is in haar werk te zien. Regelmatig verschijnt een Ameland-tekening in de Libelle. 

Het boekje 'Lief eiland' staat vol met tekeningen van plantjes, bloemen, vlinders, vogels en andere dieren, strand en suinlandschappen van Ameland.

Lief eiland is een samenwerking tussen tekenares Marjolein Bastin en dichter Hans Bouma.

Het boekje wordt gezien als fascinerende en ontroerend. Het vertelt over een wereld, waarin in alle hevigheid wordt geleefd. Een droom, die werkelijkheid werd. Een werkelijkheid, die ook weer een droom blijft. Ameland. Lief eiland.

 • Lief Eiland
 • Marjolein Bastin en Hans Bouma
 • Uitgeverij Kok Kampen
 • ISBN 9789024253241
 • Eerste druk in 1990

vrijdag 27 april 1990

Duinen Levend Landschap

'Duinen Levend Landschap' beschrijft de geschiedenis van de duinen en alle aspecten van de duinen: het strand, de vloedlijn, de eerste duintjes, de zeereep, primaire duinvalleien, secundaire duinvalleien, open duin, het binnenduinbos en kalkarme duinen. Daarbij beschrijft het boekje de verliezen en bedreigingen van de duinen door ontginning, landbouw, bosbouw, stedenbouw en wegen, industrie, energie, zure regen, drinkwatervoorziening, recreatie, jacht, militaire activiteiten, kustafslag en kustbeheer. De duingebieden langs de Nederlandse kust zijn het hoofdonderwerp. Met vele foto's en tekeningen.

Op Vraag & Aanbod Ameland wordt een tweedehands exemplaar aangeboden.

 • Duinen Levend Landschap
 • J. van Tol
 • Tekeningen van J. van Tol en M.P.J.M. Janssen
 • Uitgegeven door Stichting Duinbehoud bij uitgeverij Jan van Arkel in Utrecht
 • 1990

dinsdag 10 april 1990

Redders aan de riemen

Redders aan de riemen
'Redders aan de riemen - de laatste roeiredders vertellen over hun leven' is een boek van Fokke Haanstra en Siep Zeemand.

Het boek is in het tweedehands circuit anno 2021 nog wel te vinden.

 • Redders aan de riemen
 • Uitgever Born
 • 1990

dinsdag 13 maart 1990

Uit de geschiedenis van de Amelander kerken

Uit de geschiedenis van de Amelander kerken
'Uit de geschiedenis van de Amelander kerken' is een boek van Ben Edes en Ceees Glashouwer. Zij schrijven over de historie van de verschillende kerken op het eiland. De eeuwenlange onafhankelijkheid en het betrekkelijke isolement hebben de geschiedenis van de kerken op ewen unieke wijze beïnvloed, schrijven ze. Dankzij de tolerante houding van de erfheren van Ameland konden de rooms katholieken en de doopsgezinde hun weg zoeken in een vrijheid die voor de begrippen van vroeger dagen zeer uitzonderlijk was. Voor de hervormden had de onafhankelijkheid tot gevolg, dat zij formeel en vaak ook praktisch buiten het verband van de zusterkerken in de Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden stond. De gereformeerde kerk van Hollum ontstond niet zoals elders uit een afscheiding van de hervormde kerk, maar van de doopsgezinde. 

Op Vraag & Aanbod Ameland staat nog een exemplaar te koop. Klik hier voor meer informatie.

 • Uit de geschiedenis van de Amelander kerken
 • Ben Edes en Cees Glashouwer
 • 1990 

donderdag 22 februari 1990

100 jaar Erf- en Vrijvrouwe van Ameland


100 jaar Erf- en Vrijvrouwe van Ameland - 1890 - 1990 is een uitgave van Noordboek, geschreven door Jan A. Blaak uit Appingedam. De Koninginnen erfden de titel Erf- en Vrijvrouwe van Ameland en bezochten ook het eiland.

Het boek kwam in 1990 uit.