dinsdag 13 maart 1990

Uit de geschiedenis van de Amelander kerken

Uit de geschiedenis van de Amelander kerken
'Uit de geschiedenis van de Amelander kerken' is een boek van Ben Edes en Cees Glashouwer. Zij schrijven over de historie van de verschillende kerken op het eiland. De eeuwenlange onafhankelijkheid en het betrekkelijke isolement hebben de geschiedenis van de kerken op een unieke wijze beïnvloed, schrijven ze. Dankzij de tolerante houding van de erfheren van Ameland konden de rooms katholieken en de doopsgezinde hun weg zoeken in een vrijheid die voor de begrippen van vroeger dagen zeer uitzonderlijk was. Voor de hervormden had de onafhankelijkheid tot gevolg, dat zij formeel en vaak ook praktisch buiten het verband van de zusterkerken in de Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden stond. De gereformeerde kerk van Hollum ontstond niet zoals elders uit een afscheiding van de hervormde kerk, maar van de doopsgezinde. 

  • Uit de geschiedenis van de Amelander kerken
  • Ben Edes en Cees Glashouwer
  • Uitgegeven door Kerk in de Reacreatie
  • 1990 

Geen opmerkingen: