woensdag 9 mei 2012

Friesland Post - Amelands Goud

In de Friesland Post van mei 2012 staat een royaal artikel over verschillende Amelander onderwerpen: 'Amelander actievelingen' bijvoorbeeld, over Suzanna Twickler, Yme Brijker en Tineke Borsch-de Boer, die allemaal vrijwilligerswerk doen en daar veel voldoening uithalen. Ook staan er tips in 'Wat te doen' op Ameland. De folkloristische dansgroep, de paardenreddingboot, de Modelspoorbaan en de braderieën worden uitgelicht. De vuurtoren, molens en het Natuurcentrum worden nog aangeprezen en er komen diverse Amelanders aan het woord, die het eiland een uniek stukje Nederland vinden. Tot slot is er nog een uitgebreide reportage over Gerrit en Janna Borsch die in het oudste huis van het eiland wonen. 

  • Friesland Post - Amelands Goud
  • Uitgever Van der Let & Partners Heerenveen
  • Mei 2012
  • € 4,95