dinsdag 20 december 1988

Amelander kerkzilver

Amelander kerkzilver
Amelander kerkzilver, een uitgave van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, publicatienummer 37 van december 1988.

 • Amelander kerkzilver
 • M.E. Stoter
 • Stichting Alle Fryske Tsjerken
 • December 1988

zaterdag 10 september 1988

Het vakantiekamp

Het vakantiekamp
'Het vakantiekamp - Van Almelo naar Ameland' was een groot artikel in de themabijlage van 10 september 1988 van Vrij Nederland.  De bijlage was 36 pagina's dik.

De bijlage kom je in het tweedehands circuit nog wel eens tegen.

 • Het vakantiekamp
 • Elma Drayer en Jannetje Koelewijn
 • Vrij Nederland
 • September 1988

zaterdag 3 september 1988

Ameland Post september 1988

De 'Ameland Post' is een nieuwsorgaan in krantvorm, van Pers- Foto- en PR Bureau en Uitgeverij PFP Bartlehiem. 

De krant verschijnt twaalf keer per jaar in de eerste week van de maand. PFP Bartlehiem heeft op het eiland een netwerk van correspondenten. De krant is gratis en wordt gratis huis aan huis verspreid en aan de passagiers van de veerboten verstrekt.

Het septembernummer is het 9e nummer van jaargang 1.

 • Ameland Post
 • Pers- Foto- en PR Bureau en Uitgeverij PFP Bartlehiem
 • September 1988
maandag 4 juli 1988

Amelander schilderkunst

'Amelander schilderkunst' is, tegelijk met de Duitse versie 'Ameländer Malkunst' een brochure over de Amelander schilderkunst waar Klaas Nobel zich in verdiepte. Nobel heeft zich geworpen op de inventarisatie van Amelander schilderwerk op het eiland en op de vaste wal en hij is gaan schilderen in de traditie van de 18e eeuwse volksschilderkunst. Zijn producten waren in de laatste decennia van de 20ste eeuw te koop in atelier De Mispel, het winkeltje in een eeuwenoud pand in het centrum van Hollum. De brochure geeft in het kort informatie over waar de schilderkunst vandaag komt. 

 • Amelander schilderkunst - Ameländer Malkunst
 • Klaas Nobel
 • De Mispel in Holum
 • juli 1988maandag 2 mei 1988

Amelander kerkzilver

Amelander kerkzilver
'Amelander kerkzilver' is een brochure op A4 formaat, die is uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Getuigen in zilver' die van 1 juli tot 15 september 1988 in de Oudheidkamer in Hollum te zien was. Amelander kerken bezitten kerkzilver uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Het zijn liturgische voorwerpen, zoals avondmaalsbekers, collecteschaaltjes, doopbekken, altaarkandelaars, avondmaalsschaaltjes, hostiekelk, monstrans en een chrismatorium of oliedoos. Ze worden nog altijd op hoogtijdagen gebruikt en de collecteschalen nog wekelijks.

De Ouwe Pôlle gaf dit blad uit in samenwerking met gemeente Ameland het het Fries Museum.

 • Amelander kerkzilver
 • Marlies Stoter - tekst
 • Peter Popken - foto's
 • Uitgegeven door Stichting Ouwe Pôlle
 • Mei 1988

woensdag 23 maart 1988

Amelander Volksschilderkunst

Amelander Volksschilderkunst
'Amelander Volksschilderkunst is een uitgave van Atelier De Mispel in Hollum. Het vertelt over de geschiedenis en motieven van de volksschilderkunst van het eiland. In 1978 werd de Amelander volksschilderkunst nieuw leven ingeblazen door Amelander kunstschilder Klaas Nobel van De Mispel. Hij werkt met en vertelt over de verf die hij gebruikt, om zo milieuvriendelijk te werken. Hij maakt de verf zelf, in kleine hoeveelheden, waardoor giftige conserveringsmiddelen niet nodig zijn. 

 • Amelander Volksschilderkunst
 • Uitgegeven door Atelier De Mispel
 • Jaren '80

maandag 22 februari 1988

100 jaar "Onderlinge" Ameland

100 jaar "Onderlinge" Ameland is een boek dat in 1988 werd uitgegeven ter ere van het honderdjarig bestaan van "de Onderlinge Verzekering Maatschappij Ameland anno 1888 w.a.". Het boek vertelt de ontwikkeling van het eiland en de bijzondere branden die er in het honderdjarig bestaan van de verzekeringsmaatschappij zijn geweest. Verschillende aspecten van het verzekeren van onroerend goed komen aan de orde. Burgemeester Michiel Zonnevylle schreef het voorwoord.

 • 100 jaar "Onderlinge Ameland"
 • Hans Bakker
 • Uitgegeven door de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Ameland w.a.
 • 1988

Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Buren op Ameland

'Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Buren op Ameland - 1911-1943' is een gestencild en geniet boekje van 30 pagina's over de stoomzuivelfabriek aan het Fabriekspad in Buren. Die zuivelfabriek functioneerde 32 jaar. Het begon in de winter van 1910-1911. Foppe de Jong uit Nes bouwde de fabriek. In het boekje staan korte verslagen van jaarvergadering van de coöperatie. P. Heslinga beschreef de geschiedenis van het boterfabriekje. Het was niet alleen een agrarisch gebeuren, stelt de schrijver, maar de fabriek had een maatschappelijke functie. Het was de plek waar men elkaar dagelijks ontmoette. Bij de fabriek werd het wel en wee van het dorp besproken.

 • Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Buren op Ameland - 1911-1943
 • P. Heslinga
 • Februari 1988