maandag 22 februari 1988

Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Buren op Ameland

'Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Buren op Ameland - 1911-1943' is een gestencild en geniet boekje van 30 pagina's over de stoomzuivelfabriek aan het Fabriekspad in Buren. Die zuivelfabriek functioneerde 32 jaar. Het begon in de winter van 1910-1911. Foppe de Jong uit Nes bouwde de fabriek. In het boekje staan korte verslagen van jaarvergadering van de coöperatie. P. Heslinga beschreef de geschiedenis van het boterfabriekje. Het was niet alleen een agrarisch gebeuren, stelt de schrijver, maar de fabriek had een maatschappelijke functie. Het was de plek waar men elkaar dagelijks ontmoette. Bij de fabriek werd het wel en wee van het dorp besproken.

  • Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Buren op Ameland - 1911-1943
  • P. Heslinga
  • Februari 1988


Geen opmerkingen: