dinsdag 31 augustus 1971

1960 - Een Amelander Commandeursfamilie

Commandeurs
Het boekje van 8 bladzijden dun en een geel kaft is uitgegeven door Stichting De Ouwe Pôlle. Het werd uitgegeven naar aanleiding van een lezing. Het geeft wat informatie over commandeurs. De bekendste zijn  Marten Jansen en Hidde Kat, omdat zij hebben opgeschreven wat ze hebben beleefd op hun reis die in maart 1777 in Hamburg begon. Er zijn behalve deze twee veel meer commandeurs en J. Woudstra noemt in dit dunne werkje diverse andere namen.

  • Een Amelander Commandeursfamilie
  • J. Woudstra
  • Uitgegeven door De Ouwe Pôlle
  • 22 oktober 1960