zondag 23 juli 1978

Honderd jaar Friese Landbouw

Honderd jaar Friese Landbouw
'Honderd jaar Friese Landbouw - De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw' is een lijvig werk van bijna 400 pagina's dik, met vele foto's en schilderijen. 

Van Ameland wordt onder meer de droge zomer van 1976 beschreven; het eiland als rampgebied. De weilanden leken dorre steppen en van Friesland was Ameland het ergste door de droogte getroffen. Beregenen was niet mogelijk, vanwege de beperkte zoetwatervoorraad. Alle 85 boeren van het eiland waren erbij betrokken. De boeren hadden destijds gemiddeld 25 stuks vee. De beesten werden in die droge zomer de duinen in gejaagd, om in het helmgras te grazen. Ook liep er veel veel los in de bermen, om daar het laatste gras te vreten. De zuivelproductie van de Hollumer melkfabriek liep met sprongen terug, want de dieren leverden minder melk. Voor de twintig personeelsleden werd werktijdverkorting aangevraagd en men vreesde zelfs voor het voortbestaan van de coöperatieve zuivelfabriek. 

De rampsituatie noopte menig boer een deel van zijn veestapel van de hand te doen en de boeren die hun vee hielden maakten zich zorgen over de beperkte wintervoorraad veevoer. Velen hadden in september van dat jaar hun ruwvoervoorraad al opgebruikt. Op 10 augustus kwam zelfs minister Van der Stee naar Ameland om met de boeren te praten, maar voor een redelijke bijdrage in de kosten hield deze minister de hand op de knip. Hij wilde alleen transportkosten en extra ruwvoer vergoeden voor het bedrag van f 100.000,--. De schade op het eiland was een half miljoen en de Amelander boeren hoopten dat de minister de helft daarvan zou bijdragen. Dat ging dus niet door. Pas begin september begon het weer te regenen, na een lange droge zomer. De grasgroei herstelde zich langzaam. 

Het is een bijzonder mooi boek dat verschillende aspecten van de landbouwsector in de provincie belicht. Fraai geïllustreerd bovendien.

Dit boek is nu (2022) alleen nog tweedehands te bemachtigen. 

  • Honderd jaar Friese Landbouw - De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw
  • Pieter Terpstra
  • Uitgeverij M.A. van Seijen
  • 1978