donderdag 28 maart 1991

De Koningin Wilhelminaschool op Ameland

De Koningin Wilhelminaschool
'De Koningin Wilhelminaschool op Ameland - De geschiedenis van het Christelijk onderwijs te Hollum' is te boek gesteld door Jan Blaak uit Appingedam.
De omslag van het boek is getekend door Martin Marra, destijds buurman van de nieuwe school aan de Yme Duneweg en voormalig reclametekenaar bij Van Gend & Loos. Hij tekende de oude Burenlaan- en de nieuwe Yme Dunewegschool.
Het boek staat stikvol foto's en illustraties. Ook van de oude school aan de Burenlaan. Niet overal staan fotobijschriften bij en dat is dan weer jammer.

Hier en daar ontbreken ook de jaartallen van de jaren waarin de foto's zijn gemaakt, waardoor de lezer vaak wat zoekende is. Zijn de foto's van de groepen 1 tot en met 8 achterin het boek de groepen uit schooljaar 1990-1991? Het staat er niet bij. En wie is die man op de achterzijde van het boek?

Ook is de opmaak rommelig, met teksten die niet op hun plaats staan, veel cursief en namen die niet goed of niet volledig zijn geschreven. Leuke aanvulling zijn de twee opstellen van kinderen over Ameland, al waren die met een wat speelsere opmaak meer tot hun recht gekomen. Dat de geschiedenis van de school is beschreven is waardevol, maar dat er in het 'Tot besluit' expliciet staat dat kinderen die naar de christelijke school zijn gegaan iets hebben meegekregen in hun leven dat de openbare school niet biedt is iets dat je moet 'geloven'. Het is een hautaine kijk op de gemeenschap en je moet je kinderen dat maar net willen meegeven. 

"Op de Christelijke school wordt nog altijd geleerd dat de mens zondig is van nature, maar dat God door Zijn Zoon Jezus Christus alleen vergeeft, die hun zonden belijden." Dat is wat de kinderen, volgens het boek van Blaak, meekrijgen op de School met de Bijbel. De kinderen op de openbare school ontberen dat, maar het is voor mij geen vraag of ze daar bedroefd om moeten zijn; zij gaan onverdeeld naar het openbaar onderwijs. 

Blaak wordt belerend - je mag hopen in opdracht van het schoolbestuur, want anders vliegt hij hier wel heel erg uit de bocht - en predikend en persoonlijk krijg ik daar de kriebels van. In zijn 'Tot besluit' trekt hij de broek van de dominee en meest 'fiene' leerkracht aan om te besluiten met: "De Heer zij met u allen." De school had een beter boek verdiend.

 • De Koningin Wilhelminaschool op Ameland
 • Jan Blaak
 • Noorderboek in Groningen
 • ISBN 90 6950 034 5
 • 1991

zondag 3 maart 1991

Ameland kadastraal 1832

Ameland kadastraal 1832
Jan Bleeker verzamelde lijsten en omschrijvingen van eigenaren der gebouwde vaste eigendommen van 1832 en de minuutplan van 1830 op Ameland. Hij zet de topografie van 1991 naast die van 1830.

 • Ameland kadastraal 1932
 • J. Bleeker
 • Eigen uitgave 
 • 1991

vrijdag 1 maart 1991

De Kooiplaats op Ameland

De Kooi, de Oostkooi of Kooiplaats zijn in de volksmond plaatsaanduidingen voor het woon oord ten oosten van Buren, waar slechts enkele gezinnen wonen en waar de eendenkooi is. P. Heslinga schreef er een boekje over.
 • De Kooiplaats op Ameland
 • P. Heslinga
 • 1991