zondag 2 september 2007

Ameland Zingt

Ameland Zingt
'Ameland Zingt' is de liederenbundel van de Doopsgezinde -, Gereformeerde - en Hervormde gemeente van Ameland. In 1994 werd het Blauwe Boekje samengesteld door een commissie bestaande uit leden van de Hervormde en Gereformeerde Kerk op Ameland. Beide kerken waren destijds betrokken bij de landelijke Samen-op-weg ontwikkeling. Dat proces mislukte op het eiland, maar beide gemeenten bleven zingen uit het Blauwe Boekje. 


In de daaropvolgende jaren ontstond er veel nieuw liedmateriaal en na 12 jaar Blauwe Boekje was het tijd voor een vernieuwing. Intussen waren de doopsgezinden en gereformeerden in 2005 een federatie aangegaan. Een nieuwe commissie boog zich over de muziek en het resultaat is een de liedbundel Ameland Zingt, met inbreng van hervormd -, doopsgezind - en gereformeerd Ameland. 


Mooie liederen zijn aangevuld met Taizé- en Ionaliederen, muziek uit de landelijke bundel Tussentijds en gebedsliederen. Liedjes voor kinderen ontbreken niet. De bundel is te gebruiken bij liturgische diensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. 

Het is uniek dat de drie protestantse kerken op Ameland samen een liedbundel hebben samengesteld. 

De bundel is niet te koop en alleen voor intern gebruik. 


Nummer 1 is Abba Vader en het laatste lied, nummer 187, is 't Was nacht in Bethl'hems dreven. 

  • Ameland Zingt
  • Uitgave van Doopsgezinde Gemeente, Gereformeerde Kerk, Hervormde Gemeente op Ameland
  • Commissie Ameland Zingt
  • Ruth Winsemius - Eindredactie en opmaak
  • Dick Koomans - Muziekzetwerk
  • 2007

Abba Vader


Nummer 187