dinsdag 18 juni 1991

Boerderij-onderzoek in Nederland 1914 - 1934

  • Boerderij-onderzoek in Nederland  1914 - 1934
  • Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek
  • E.L. van Olst
  • Uitgegeven door Stichting Historisch Boerderij-onderzoek
  • 1991

maandag 10 juni 1991

Beschermde dorpsgezichten 0

Beschermde dorpsgezichten
Het juni 1991 nummer 3 van het blad Heemschut is een themanummer over monumenten in Friesland. Van Ameland staan de beschermde dorpsgezichten erin.

- De Kerkpaden in Friesland
- Nieuwbouw stadhuis Franeker in historisch stadscentrum
- Vervangende nieuwbouw in Friese stads- en dorpsgezichten
- Een fototocht door de Friese Grietenijen
- Het Friese cultuurlandschap: ontstaan, bedreiging en perspectieven
- Beschermde dorpsgezichten: Ameland centraal
- Zorgen om de historische Overtuin van Oranjewoud
- Een terugblik op de kleine Friese houthellingen
- De oud Friese Greidboerderij te Wartena

Het nummer is antiquarisch nog wel te bemachtigen.
  • Heemschut
  • Drs. J. Kamerling
  • Uitgever Bond Heemschut
  • Juni 1991