dinsdag 24 februari 1976

Roeiend Redden

Roeiend Redden
Roeiend Redden, het roeireddingwezen van Texel tot Rottum werd in 1976 uitgegeven. Een team van Waddeneilanders werkte mee aan de totstandkoming. Van alle eilanden kwamen liefhebbers samen om eilandgegevens uit te wisselen. Voor Ameland was dat Hendrik Engels. Onder redactie van Ad. C. de Haan kwam het boekje tot stand. Van alle Nederlandse waddeneilanden is de roeireddingboot onder de loep genomen.