vrijdag 29 oktober 2010

Een zeeman komt, een zeeman gaat …

Jan Bleeker schreef verschillende boekjes over de Bleeker familie van Ameland. In 2005 kwam het boekje "Een zeeman komt, een zeeman gaat ..." uit. Het is te verkrijgen in het cultuurhistorisch museum Sorgdrager. “Mijn grootvader Pieter (Jacobs) Bleeker heeft zijn hele leven gevaren. Hij trok al op 17-jarige leeftijd in 1877 naar zee en heeft dat continu volgehouden tot aan zijn pensionering in 1921. Ruim 80 reizen heeft hij gemaakt, eerst op zeilschepen en daarna op stoomschepen. Wat mij trof was het feit dat hij zo lang als gewoon matroos gevaren heeft en pas veel later bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd de onderofficiersrang kreeg van scheepstimmerman. Het zal daarom voor hem een hele toer zijn geweest om een gezin met 4 kinderen te onderhouden, waarvan het grootste deel op mijn oma Truitje Visser neerkwam. Bij deze laatste rederij werd het stoomschip "Salland" – waar hij op voer - in 1917 door een Duitse U-boot in Het Kanaal getorpedeerd en tot zinken gebracht. Ze werden door de Engelse torpedobootjager "Hope" uit het water gered en veilig overgebracht naar Plymouth,” schrijft Jan Bleeker. Al de reizen van grootvader Bleeker heeft Jan Bleeker in archieven terug kunnen vinden met tevens alle zeil- en stoomschepen uit de periode waarop hij voer en zijn conduite-staat bij de K.H.L.. Dit materiaal is samengevat in het boekje: "Een zeeman komt, een zeeman gaat ...".

dinsdag 19 oktober 2010

Natuurgids

It Fryske Gea geeft een nieuwe natuurgids uit met de titel: “Ontdek de Friese natuur/ Untdek de Fryske natoer”. De natuurvereniging beheert in Fryslân achtenvijftig verschillende natuurgebieden – met een totale oppervlakte van ruim 20.000 hectare – verspreid over de hele provincie. Deze nieuwe natuurgids, die wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de vereniging, bevat meer dan 220 pagina’s uitgebreide informatie over alle natuurterreinen, inclusief de bereikbaarheid, de recreatiemogelijkheden, Friese namen, etc. Het is een handige gids voor iedere natuurliefhebber. Met duidelijke terreinkaartjes, praktische informatie, ruime aandacht voor de natuurwaarden, veel mooie foto’s en een logische indeling van de terreinen waardoor snel de gewenste informatie gevonden kan worden. Met deze nieuwe gids “Ontdek de Friese natuur” wil It Fryske Gea iedereen een stimulans geven om te gaan genieten van de veelzijdige Friese natuur.

maandag 11 oktober 2010

Wadden van boven

Herman IJsseling, maritiem luchtfotograaf, stelde een zeer compleet boek samen waar het gebied tussen Den Helder en Borkum uitvoerig belicht wordt. ‘Wadden van boven’’ is een boek fraaie met luchtfoto’s, een aanradertje voor iedereen die het wad en de eilanden een warm hart toedraagt. Maritiem luchtfotograaf Herman IJsseling van Flying Focus vliegt zeer regelmatig boven het Waddengebied op weg naar schepen op de Noordzee en heeft daardoor als geen ander de gelegenheid de dynamiek van de Wadden in al haar facetten vast te leggen. Niet alleen met mooi onbewolkt weer in de zomer, maar ook tijdens een najaarsstorm of onder een dik pak sneeuw. Het net verschenen fotoboek ‘Wadden van boven’ toont de schoonheid van het Wad in vogelperspectief op een denkbeeldige vlucht startend bij Den Helder, vliegend langs de eilanden naar het noordoosten en terug via de Groningse en Friese kust. Naast het boek kwam ok een kalender voor 2011 uit. 
>>> ga voor bestellingen naar de website Waddenvanboven.nl

dinsdag 5 oktober 2010

Waddeneilanden

De Waddenvereniging bestaat dit jaar 45 jaar. TNT Post en Uitgeverij DAVO feliciteren haar met een boek. Over de Waddeneilanden. TNT Post geeft speciaal voor deze gelegenheid 3 postzegelvelletjes uit voor elk van de vijf 'grote' eilanden. Deze velletjes kunnen in het boek worden geplakt en completeren zo de prachtige fotografie van herkenbare plaatsen, elementen en activiteiten op de Waddeneilanden. Van elk verkocht boek doneren TNT Post en DAVO € 2,- aan de Waddenvereniging. Succesvol protest tegen dammen naar Ameland In 1965 leek het er even op dat er twee dammen naar Ameland zouden worden aangelegd als eerste stap naar inpoldering van de Waddenzee. De Waddenvereniging werd opgericht en was succesvol in het tegenhouden van dit plan. Sinds die tijd heeft de Waddenvereniging een belangrijke rol gespeeld bij het behoud van het waddengebied. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het Waddengebied in juni 2009 op de Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties is geplaatst. Een enorm succes voor de vereniging. Uniek product TNT Post en uitgeverij DAVO hebben samen een nieuw en innovatief product ontworpen om de Waddenvereniging te feliciteren met haar jubileum. Daarom krijgt de Waddenvereniging van de opbrengst van elk boek € 2,-. Uitgeverij DAVO heeft een prachtig boek op grootformaat gemaakt met verhalen en anekdotes over historie, cultuur en natuur van de eilanden. Deze verhalen worden omlijst met schitterende fotografie. Echter, elk van de vijf eilanden heeft drie foto's die letterlijk incompleet zijn. Met de door TNT Post uitgegeven postzegelvelletjes worden deze lege vakken opgevuld zodat de foto gecompleteerd wordt en de postzegels een illustratie vormen voor de tekstblokjes met informatie die al in het boek aanwezig zijn. Arjan Jochems: “We hebben al wel eerder dit soort postzegelvelletjes uitgegeven, maar postzegelvelletjes die een onderdeel vormen van een grotere foto zijn bij mijn weten wereldwijd een unicum!” Niet alleen voor verzamelaars Postzegelboeken zijn al wel eerder gemaakt. Meestal zijn ze alleen voor verzamelaars interessant. Door de gebruikte techniek en vormgeving is dit boek echter geschikt voor elke Waddenliefhebber. Of je nou postzegels verzamelt of niet. Daarnaast is het nog eens zo dat iedereen die een abonnement neemt op de postzegelvelletjes, per eiland € 150,- aan voordeelbonnen krijgt. Op naar de Waddeneilanden! Het boek is te verkrijgen via www.davo.nl/waddenboek en www.collectclub.nl

Amelander kerken op kalender

De Harlinger fotograaf Gert Gort presenteert op 15 oktober 2010 een unieke jaarkalender met 365 foto’s van kerken in Friesland. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan de voorzitter van de Alde Fryske Tsjerken. Van de opbrengst van de verkoop van elke kalender gaat twee euro naar het Restauratiefonds oude Friese Kerken. De kalender is verkrijgbaar bij diverse boekhandels of te bestellen via de website www.friesekerkenkalender.nl. De kalender kost € 14,95 excl. portokosten. (incl. porto en verpakking per kalender €3,95) Alle foto’s zijn ook te bestellen als foto of op hoogwaardig canvas in zowel kleur- als zwart/wit. In de kalender zijn kerken van Nes, Ballum en Hollum opgenomen.