vrijdag 29 oktober 2010

Een zeeman komt, een zeeman gaat …

Jan Bleeker schreef verschillende boekjes over de Bleeker familie van Ameland. In 2005 kwam het boekje "Een zeeman komt, een zeeman gaat ..." uit. Het is te verkrijgen in het cultuurhistorisch museum Sorgdrager. “Mijn grootvader Pieter (Jacobs) Bleeker heeft zijn hele leven gevaren. Hij trok al op 17-jarige leeftijd in 1877 naar zee en heeft dat continu volgehouden tot aan zijn pensionering in 1921. Ruim 80 reizen heeft hij gemaakt, eerst op zeilschepen en daarna op stoomschepen. Wat mij trof was het feit dat hij zo lang als gewoon matroos gevaren heeft en pas veel later bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd de onderofficiersrang kreeg van scheepstimmerman. Het zal daarom voor hem een hele toer zijn geweest om een gezin met 4 kinderen te onderhouden, waarvan het grootste deel op mijn oma Truitje Visser neerkwam. Bij deze laatste rederij werd het stoomschip "Salland" – waar hij op voer - in 1917 door een Duitse U-boot in Het Kanaal getorpedeerd en tot zinken gebracht. Ze werden door de Engelse torpedobootjager "Hope" uit het water gered en veilig overgebracht naar Plymouth,” schrijft Jan Bleeker. Al de reizen van grootvader Bleeker heeft Jan Bleeker in archieven terug kunnen vinden met tevens alle zeil- en stoomschepen uit de periode waarop hij voer en zijn conduite-staat bij de K.H.L.. Dit materiaal is samengevat in het boekje: "Een zeeman komt, een zeeman gaat ...".

Geen opmerkingen: