vrijdag 14 juni 1996

Friese Nassaus uit de schaduw

Friese Nassaus uit de schaduw – Ameland, Heerenveen, Leeuwarden’ is een vierkant boekje van 15  bij 15 centimeter, van 83 pagina’s dik, met illustraties. Het werd uitgegeven in de serie ‘Monument van de Maand.’

Het boekje is in 2021 in het tweedehands circuit nog te koop.

  • H. Kingmans,
  • Uitgegeven door Stichting Kultuer en toerisme yn Fryslân
  • ISBN 9073845343
  • Juni 1996

 

woensdag 20 maart 1996

Aartsbisschop in oorlogstijd

Aartsbisschop in oorlogstijd
'Aartsbisschop in oorlogstijd, een portret van kardinaal De Jong (1885-1955)' is een biografie van Jan de Jong die van Ameland kwam, kerkhistoricus werd en van 1935 tot 1955 aartsbisschop van Utrecht was. In het boek ligt de nadruk op zijn houding tegenover het nationaal-socialisme en de Duitse bezetting. 

  • Aartsbisschop in oorlogstijd
  • Ton H.M. van Schaik
  • Uitgeverij Dedicon in Grave
  • 1996