maandag 18 maart 2019

Drie is te veel

Martine Kamphuis houdt van de Waddeneilanden en dat komt in haar boeken naar voren. Ze schreef al eens een geschiedenis die op Vlieland en Terschelling speelt en twee boeken die zich op Ameland afspelen. Ze schrijft boeken voor volwassenen en spannende verhalen voor kinderen. In haar derde jeugdboek speelt Ameland een hoofdrol. Het heet 'Drie is te veel' en is een spannend verhaal van drie kinderen die vriendschap sluiten op het eiland en een avontuur van jewelste beleven. Drie lijkt in het begin van het verhaal te veel, maar blijkt gaandeweg helemaal niet te veel te zijn.

Lees hier meer over Drie is te veel

 • Drie is teveel
 • Martine Kamphuis
 • ISBN 9789021679570 
 • € 14,99

Op Vraag & Aanbod Ameland wordt een mooi tweedehands exemplaar te koop aangeboden (april 2022).


maandag 4 maart 2019

De Grijpma's - Een familiegeschiedenis

Aukje van Dijk, die een groot deel van het jaar op Ameland woont, schreef dit boek over haar jeugd en bovenal over haar pake en Beppe in Menaam. Ze heeft zoete herinneringen aan de tijd dat ze als Lytse Auk vanuit de bedstee luisterde naar de verhalen die volwassenen in de woonkamer met elkaar deelden. In dit boek beschrijft ze de levensverhalen van twee generaties Grijpma's. 
Voor het schrijven het het boek deed Aukje van Dijk research en er kwamen verrassende feiten over de familie van moeders kant aan het licht. En passant geeft het boek een tijdsbeeld van een groot deel van de twintigste eeuw. 

Het boek werd op Ameland geschreven. Het kan besteld worden bij de auteur via aukjevandijk9@gmail.com. De eerste oplage is uitverkocht, er wordt een tweede druk overwogen.
 • De Grijpma's - Een familiegeschiedenis
 • Aukje van Dijk
 • Uitgegeven in eigen beheer
 • 2019
 • € 6,50

vrijdag 1 maart 2019

49 stappen op weg naar de berg Sinai

'49 stappen op weg naar de berg Sinai - Dagelijkse meditaties voor de Omertijd' is een boek geschreven door de in Hollum wonende Tzeitl Locher-Nijman. Twee dochters Bregtje en Nynke verzorgden de illustraties en dochter Froukje de vormgeving. Het boek gaat niet over Ameland, maar is door een eilandse geschreven en verdient daarom een plekje op dit boekenblog. Het boek is bij de schrijfster te bestellen via mailadres tzeitl@gmail.com.

Het boek gaat over de periode tussen Pesach en Sjavoe'ot die de Omertijd genoemd wordt. Het is de tijd waarin Joden is opgedragen 49 dagen lang de Omer te tellen. Deze opdracht staat in de Torah opgetekend: vanaf de tweede dag Pesach wanneer het nacht geworden is moeten jullie de Omer tellen zeven weken achtereen (Wajikra/Leviticus 23:15-16). Gedurende deze periode worden zij, ook volgens de Torah, geacht zich voor te bereiden op het ontvangen van de tien woorden, in de volksmond, ook wel de tien geboden genoemd. De voorbereiding betreft een innerlijke verdieping en reiniging. De 49 meditaties in dit boek zijn bedoeld het proces van verdieping en reiniging te ondersteunen. De meditaties zijn gebaseerd op de schrijfsters kennis van de Kabbalah Joodse Mystieke leer.

Aan het boek is een website gekoppeld waar de meditaties zijn ingesproken door de schrijfster. De website heet beersheva.nl

 • 49 stappen op weg naar de berg Sinai - Dagelijkse meditaties voor de Omertijd
 • Tzeitl Locher-Nijman - Tekst
 • Bregtje van Staveren en Nynke van Os-Locher - Illustraties
 • Uitgegeven in eigen beheer
 • ISBN 978 90 821472 0 9 
 • 2019
 • € 32,50