zondag 26 oktober 1986

Bodemkaart van Nederland

Bodemkaart Ameland
Deze bodemkaart van Nederland uit 1986 bevat de kaarten van de Waddeneilanden, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Texel had een eigen bodemkaart. De schaal is 1:50.000.

De kaart is via deze link te raadplegen.

  • Bodemkaart van Nederland - De Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog
  • M.F. van Oosten - toelichting
  • Uitgegeven door Stichting voor Bodemkartering
  • ISBN 90 220 0885 1 
  • 1986