zaterdag 11 november 1972

Dribbelkontsje

Dribbelkontsje
Dribbelkontsje is een Friestalg boekje met verhalen. Enkele verhalen hebben de titel 'De Amelander seman' en 'Skipbrek op it Oerd'.

Het is nûmer 169 uit de Kristlik Fryske Folks Bibleteek.

In het tweedehands circuit is het nog wel te vinden, bijvoorbeeld bij Antiquariaat AtSee.

 • Dribbelkontsje
 • Th. Mollinga
 • E.S. de Jong - Omslagtekening
 • Uitgeverij Osinga in Bolswart
 • ISBN 9789060662342
 • 1972
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

vrijdag 10 november 1972

Eilander hoofddracht, in het bijzonder op Ameland

De Vrije Fries 52
In De Vrije Fries nummer 52 staat een artikel met de titel 'Eilander hoofddracht, in het bijzonder op Ameland'. De Vrije Fries is het jaarboek van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. S.J. van der Molen schrijft over de mutsen en kappen op de eilanden, met foto's van de laatste vrouwen op Ameland met traditionele hoofddracht.

Het tijdschrift De Vrije Fries met het artikel is antiquarisch nog te koop. Bijvoorbeeld via deze link

Ook is het jaarboek online te lezen via deze link.

 • Eilander hoofddracht, in het bijzonder op Ameland
 • De Vrije Fries nummer 52
 • S.J. van der Molen
 • Uitgegeven door Fries Genootschap
 • 1972

Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.


zaterdag 26 augustus 1972

Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart

'Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart. Grondslagen, ontstaan en opkomst, 1612-1642' is het proefschrift van Cornelis de Jong voor de Katholieke Hogeschool Tilburg. Het zetwerk bestaat uit een typemachineletter, waardoor het boek lijkt alsof er slechts een exemplaar van gemaakt is. In het tweedehands circuit is er nog sporadisch een exemplaar van te vinden (augustus 2021), al moet er wel geld voor worden neergelegd. Het is een interessant boekwerk over vele aspecten rond de walvisjacht. Ook de materialen, technieken en producten worden behandeld, naast de dieren waarop gejaagd werd, de oorsprong van de walvisvaart, de bemanning en de afzet en prijsvorming van traan en baarden. Over de Waddeneilanden is er informatie in te vinden over bemanningsleden en de commandeurs en van Ameland worden Hidde Dirks Kat, Marten Jansen en de kakebiënen genoemd

 • Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart 
 • Cornelis de Jong
 • Uitgegeven door de Universiteit van Suid-Afrika in Pretoria
 • 1972

vrijdag 24 maart 1972

Laatste reis van de Ameland

De laatste reis van de Ameland
'Laatste reis van de Ameland' gaat niet zozeer over het eiland Ameland, maar over een schip dat 'Ameland' heet. Jelger monstert aan als jongmaatje op het stoomschip en beleeft spannende avonturen tijdens zijn vaart.

 • Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.
 • Hein Faber
 • Illustraties van Gerard van Straaten
 • ISBN 9789020665604
 • Eerste druk in 1972

zaterdag 18 maart 1972

Zwervend over de wadden

Zwervend over de wadden
'Zwervend over de wadden' is een boek met 71 foto`s (waaronder 13 luchtopnamen) en 6 gedetailleerde kaarten. Het boek behandelt Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Het boek is in 2021 in het tweedehands circuit nog wel te bemachtigen

 • Zwervend op de wadden
 • Jaap Kramer, Wim de Bruijn en Theo Kamp
 • Uitgeverij Contact in Amsterdam
 • 1972

vrijdag 3 maart 1972

Ameland van toen ...

Ameland van toen ...
'Ameland van toen ...'is een uitgave van Vakantieblad De Amelande, toen het blad nog onder leiding stond van Cees Tanja. 'Ameland van toen ...' geeft een tijdsbeeld van begin 20ste eeuw weer. Het boekwerk verscheen voor het eerst in 1972 (het gele kaft) en zag in latere jaren herdrukken (grijs). Het is een boekwerk met heel veel foto en begeleidende tekst, waar Oense Straatsma nog een bijdrage aan geleverd heeft om de teksten zo correct en volledig mogelijk maken.
De inhoud bestaat uit de volgende onderdelen:
 1. Ameland van toen
 2. Hollum
 3. Ballum
 4. Nes
 5. Buren
 6. Veerdienst
 7. Recreatie
 8. Reddingwezen
 9. Hoog bezoek
 10. Ameland en de zee
 11. Isolement

Alleen nog te bemachtigen via het tweedehands circuit.

 • Ameland van toen ...
 • Uitgegeven door Vakantieblad De Amelander in samenwerking met De Ouwe Pôlle
 • 1972 en herdrukken

Ameland van toen ...

zaterdag 29 januari 1972

Aardgaswinning op Ameland?

Gaswinning?
Een rapport over achtergronden en mogelijke gevolgen.

 • Aardgaswinning op Ameland?
 • Uitgave van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee
 • 1972
zondag 16 januari 1972

1972 - De dei is forroun

Verhaal dat zich afwisselend in Bolsward en op Ameland afspeelt over de 17e-eeuwse Friese dichter-schoolmeester Gysbert Japicx.

In het Fries.

 • De dei is forroun
 • Piter Terpstra
 • Miedema Pers
 • 1972