woensdag 19 juni 1996

De Ronding van Kaap Hoorn in 1896 - Door het Fregatschip 'Nederland

De Ronding van Kaap Hoorn
'De Ronding van Kaap Hoorn in 1896 - Door het Fregatschip Nederland en veel wat daarmee verband houdt' is een uitgave op A4 formaat, met informatie en verhalen. Het materiaal werd bijeengebracht door de Commissie voor Collectie en Documentatie van de Stichting Nederlandse Kaap-Hoornvaarders en verwoord door de secretaris van die stichting, Hazelhoff-Roelfzema. 

Van de bemanning van de Nederland kwamen drie stuurlui van Schiermonnikoog en van de 17 matrozen kwamen er zeven van Ameland. Hendrik Sparrius, geboren in 1864 in Hollum op Ameland, werd in 1904 kapitein op de Nederland.

De uitgave is in het tweedehands circuit nog wel te vinden (juni 2022).

  • De Ronding van Kaap Hoorn in 1896 - Door het Fregatschip Nederland
  • H. Hazelhoff-Roelfzema - tekst
  • Ron van den Bos - tekeningen
  • Uitgegeven door Stichting Nederlandse Kaap-Hoornvaarders
  • 1996

 

vrijdag 14 juni 1996

Friese Nassaus uit de schaduw

Friese Nassaus uit de schaduw – Ameland, Heerenveen, Leeuwarden is een vierkant boekje van 15  bij 15 centimeter, van 83 pagina’s dik, met illustraties. Het werd uitgegeven in de serie ‘Monument van de Maand.’

Het boekje is in januari 2024 in het tweedehands circuit nog te koop.

  • Friese Nassaus uit de schaduw – Ameland, Heerenveen, Leeuwarden
  • H. Kingmans
  • Uitgegeven door Stichting Kultuer en toerisme yn Fryslân
  • ISBN 9073845343
  • Juni 1996