vrijdag 26 maart 1982

Een wandeling door oud Ameland

Een wandeling door oud Ameland
'Een wandeling door oud Ameland' is een boekje over de Amelander Oudheidkamer aan de Herenweg in Hollum. Het boekje werd uitgegeven ter ere van de feestelijke opening van de museumboerderij bij de Oudheidkamer. De beherende Stichting De Ouwe Pôlle bestond toen 25 jaar. Via een tuinpad is de Oudheidkamer verbonden met de Museumboerderij. In de boerderij is de balie gevestigd. Het boekje omvat in het kort de ontstaansgeschiedenis, de dorpen, bedijking, de boeren, paardenfokkerij, de walvisvaart, het reddingswerk en beschrijft de boerderij zelf en de commandeurswoning. Het is eenvoudig uitgegeven en daardoor komen de illustraties niet allemaal goed uit. Het is een gids door het museum en tegelijk een rondwandeling door oud Ameland.

 • Een wandeling door oud Ameland
 • Stichting De Ouwe Pôlle
 • 1982

Scheepsstrandingen op Ameland - deel 1 - 1814-1834

Scheepsstrandingen
'Scheepsstrandingen op Ameland - deel 1 - 1814-1834' is een getypt boekwerkje van Heslinga, uit 1982. Het bevat gegevens van strandingen tie plaatsvonden tussen 1814 en 1834. Veel informatie komt uit het archief van Gemeente Ameland. Tussen 1814 en 1982 strandden meer dan 300 schoen op Ameland, zocht Heslinga uit. 

 • Scheepsstrandingen op Ameland - deel 1 - 1814-1834
 • P. Heslinga
 • 1982


zaterdag 13 maart 1982

Ameland Historisch Geschetst

'Ameland Historisch Geschetst' is een boek van Jan Blaak uit Appingedam, die al zijn hele leven jaarlijks op Ameland komt. Op het kaft staat het rijmpje: 'Hollum het de hoogste toren. Ballum het sien naam verloren. Nes is de hoofdstad. Buren is 'n moddergat. En op de Kooi zeggen ze dat.' Blaak is een verzamelaar en hij heeft een deel van zijn prentbriefkaarten en foto's verwerkt in dit boek. Hij geeft daarmee een beeld van Ameland in vroeger tijden, van rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw. De uitgave is ter nagedachtenis aan Jacob Visser Szn, op Ameland Japik genoemd.

 • Ameland Historisch Geschetst
 • Jan A. Blaak
 • Uitgeverij Noordboek Groningen
 • 1982 

Memorij - het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager


Dagboek
'Memorij - het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager' is uitgegeven en van een inleiding voorzien door Willem Jan Maas. Het boek bevat een schat aan over wat er in de Amelander gemeenschap eind 18e en begin 19e eeuw gebeurde. Het laat ook de banden met andere gemeenten en overheden zien. Het dagboek ontstond vanuit de Doopsgezinde Gemeenten op Ameland. Sorgdrager woonde aan de Herenweg. Zijn huis is nu Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager.
 

 • Memorij - het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager
 • Inleiding van W.J. Maas
 • Uitgegeven door W.J. Maas
 • ISBN 90.800019.2.9
 • 1982

dinsdag 9 maart 1982

Ameland-Impressies


Ameland-Impressies
'Ameland-Impressies' is een map met vijftien reproducties van tekeningen van Herman van Wissen (1910 - 2000). Van Wissen was lid van Groninger Kunstkring 'De Ploeg'. Hij was architect, maar besteedde een groot deel van zijn tijd aan tekenen. Hij maakte daarvoor vele studiereizen en kwam graag op Ameland. Hij hield van intieme dorpsbeelden en weidse landschappen. Herman van Wissen was badgast van het eerste uur. Hij was gek op de dorpen die in de jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw nog niet waren ingesloten door nieuwbouw. Ook hield hij van het Wad en het Noordzeestrand en was hij gek op het Amelandse licht. Van Ameland maakte hij vele schilderijen, aquarellen, tekeningen, etsen en litho's. In 'Ameland-Impressies' zijn daarvan vijftien gebundeld in een map. 
In 1974 en in 1977 exposeerde Van Wissen in 't Binnenwegje in Nes. 
Op de website Collectie Ameland van de Amelander Musea zijn alle vijftien tekeningen te zien.

In Boekwinkeltje MorgensterAmeland staat een map te koop. Klik hier.

 • Ameland-Impressies
 • Herman van Wissen
 • 1982


Nes 1979

Torenstraat Nes 1979