vrijdag 15 april 1994

Huys ten Oort onder Oudwoude - Bakermat van een familie

'Huys ten Oort onder Oudwoude - Bakermat van een familie' is een familiekroniek over de families Bouma, Hoekstra en Noordhuis, over de nakomelingen van Jan Gelts en Liesbeth Meinderts. Jacob Bouma is een van die nazaten, de Jacob Bouma die de eerste bovenmeester was van de christelijke school in Hollum aan de Burenlaan. Foto's van familie Bouma en van de schoolkinderen staand en zittend voor de Wilhelminaschool zijn in deze uitgave te vinden. Die Wilhelminaschool is nu Eet- en Drinklokaal De Griffel met 't Skoalhuus.

  • Huys ten Oort onder Oudwoude - Bakermat van een familie
  • Jan Portengen en Dieuke Bouma
  • Uitgeverij Eburon Delft
  • ISBN 90 5166 302 8
  • 1994
Lees hier over het jubileumboek van de Wilhelminaschool.

Jacob Bouma en de Wilhelminaschool

Geen opmerkingen: