donderdag 22 september 2022

Friese Dijken

Friese Dijken
Op heldere wijze wordt de dijkenbouw en de complexe gelaagdheid van de vele honderden verschillende Friese dijken uiteengezet. In deze beschrijving wordt het accent gelegd tussen bredere geografische patronen en processen én het verbeeldende detail van de plek. Vernieuwend is de bewerking van het verhaal van de dijksystemen, zoals deze destijds door Rienks en Walther in kaart zijn gebracht. Hierin is op een fraaie wijze het Actueel Hoogtebestand Nederland als derde dimensie aan de handschetsen van Rienks en Walter toegevoegd. Tevens wordt een compleet overzicht gegeven van de verschillende Friese landschappen met de karakteristieke dijken, dijktypen en het watererfgoed en laten overtuigend zien dat de Friese dijken een archeologische archief van onschatbare internationale waarde zijn. Deze beschrijvingen zijn de basis voor het denken over de rol van de dijken in de toekomst. De betekenis van de dijken in het verleden, heden en de toekomst als gevolg van ingrijpende effecten van bijvoorbeeld verzilting en verzoeting, klimaatveranderingen en de zeespiegelrijzing is nu actueel.

Het onderzoek ten behoeve van de publicatie is uitgevoerd door NO.ORDPEIL- landschap.erfgoed en Varenius - bureau voor geografie, geschiedenis en ruimtelijke planning.


Friese Dijken is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Provinsje Fryslân, Tresoar, Wetterskip Fryslân, Fryske Akademy, Waddenacademie, Boersma-Adema Stichting, Noordpeil landschap en erfgoed en Bureau Varenius. 


Op welke wijze Amelander dijken in dit boek voorkomen laten we nog weten. 

  • Friese Dijken 
  • Els van der Laan - Meijer, Meindert Schroor, Willemieke Ottens, Jelmer Bokma 
  • Uitgeverij Noordboek
  • ISBN 978 90 561 5779 1 
  • 22 september 2022
  • € 34,90 

Geen opmerkingen: