woensdag 28 mei 1980

De kerk in het bosch bij Balm

'De kerk in het bosch bij Balm'
'De kerk in het bosch bij Balm' is geschreven door Douwe de Boer. Het is een dun boekje, 39 pagina's, met tekst en foto's van het kerkje bij Ballum, waarvan funderingen werden gevonden. De opgravingen en de geschiednis van de kerk worden beschreven. Tekeningen geven een beeld van het grondplan van het kerkje. In het boekje staat ook een stamboom van de Cammingha's. Het kerkje waarvan de resten werden gevonden behoorden bij het slot van de Cammingha's. Op het kerkhof in Ballum, waar het baarhuisje staat met de steen van Wytso en Hayo van Cammingha, is de contour van het kerkje aangegeven via een schelpenpad.

Het oude baarhuisje werd in 1980 op initiatief van Douwe de Boer, die destijds als directeur gemeentewerken bij de gemeente werkte, afgebroken en iets groter herbouwd. Het baarhuisje werd en wordt nog steeds gebruikt als stalling voor diverse materialen. In de oude situatie stonden die deels op de monumentale grafsteen. Sinds de verbouwing is er genoeg ruimte en wordt de steen behoedt voor betreding. In datzelfde jaar schreef Douwe de Boer het boekje, waarin hij schrijft over de steen en waar veel informatie in staat over de monumentale preekstoel van de hervormde aan de Camminghastraat. Die preekstoel stond in de 18e eeuw en eerste deel van de 19e eeuw in het kerkje dat op de begraafplaats van Ballum stond, tot 1838. De fundering ligt nog in de bodem en die is zichtbaar gemaakt met een schelpenpaadje in de vorm van de kerk. Dat was de kerk waar de steen van de Cammingha's lag. De preekstoel, in 1604 gemaakt door meesterbouwmeester Claes Jelles, verhuisde naar de nieuwe hervormde kerk in de Camminghastraat.

  • De kerk in het bosch bij Balm
  • Douwe de Boer
  • 1980

Geen opmerkingen: