woensdag 25 januari 2017

Broedvogelverslag Lange Duinen Noord 2016

Broedvogelverslag LDN 2016
Vogelwacht Hollum geeft een stand van zaken betreffende broedvogels in de Lange Duinen Noord. Het verslag gaat over 2016. De inventarisaties zijn uitgevoerd door vogelwachters. Soorten en territoria zijn geteld en die aantallen worden vergeleken met eerdere jaren. Ook wordt de historie van de inventarisaties in de Lange Duinen Noord beschreven, het gebied zelf en hoe te werk wordt gegaan. 

  • Broedvogelverslag Lange Duinen Noord 2016
  • Vogelwacht Hollum-Ballum
  • Uitgebracht in 2017

Geen opmerkingen: