dinsdag 5 mei 1970

Kerk tussen duin en wad

'Kerk tussen Duin en Wad, een eeuw geschiedenis van de Geref. Kerk van Hollum (Ameland)' is een geniet boekwerkje van 27 pagina's dik, met illustraties. Uitgeven ter ere van het honderdjarig bestaan van de gereformeerde gemeenschap op Ameland. In 1866 was in een huis in de Burenlaan van Hollum een Christelijke Afgescheidene Gemeente geïnstitueerd. In 1923 werd de gereformeerde kerk aan de Westerlaan gebouwd.

  • Kerk tussen Duin en Wad
  • H. Algra
  • Uitgegeven door de kerkenraad
  • 1966
Een afbeelding van dit boekwerkje ontbreekt. Mocht je een foto hebben, stuur hem dan graag op.


Geen opmerkingen: