vrijdag 15 maart 1974

Het wad - Gids voor natuurvrienden

Het wad

'Het wad - Gids voor natuurvrienden' is een Nederlandse vertaling van het Duitse 'Das Watt'. Het is een uitgave dat de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee uitgaf bij Thieme in Zutphen. Het vertelt over eb en vloed, over zeedieren en strandplanten, over zeeanemonen en zeepokken, schelpen en over slik en zand. Met dit boekje in de hand heb je meteen zin om naar het wad te gaan.

  • Het wad - Gids voor natuurvrienden
  • H. Janus en P. de Boer
  • Waddenvereniging
  • Theime-Zutphen
  • 1974?/ tweede druk 1978

Geen opmerkingen: