vrijdag 2 januari 1970

1930 - Villa Oorwurm op Ameland

Villa Oorwurm op Ameland
'Weet, wat de kinderen verleden jaar zeiden, toen we thuis kwamen van de reis en weer al onze gemakken en gerief hadden? Onze waterleiding en ons gas, onze telefoon en onze piano? Toen zeiden al die kinderen in koor: "Een volgend jaar naar Ameland." En dat deden ze. De familie belandt in Villa Oorwurm in Nes en beleeft allerhande avonturen. Het boek is verluchtigd met de mooiste illustraties van de aankomst op de pier in de regen, Villa Oorwurm, de potten en pannen op een bankje, het seintoestel, silhouet van Nes, een zandpad in Hollum (nu Zuiderlaan), een boerin op klompen en in klederdracht, de dorpsomroeper in Nes, het Oerd (met een eenzame boom), zeilboot op het Wad, dorpsweg in Nes, lampionoptocht, de hervormde kerk aan het kerkplein dat nog geen plein maar grasveld was, schepen op de ree en de toren van Nes. 

Het boek staat vol leuke observaties van dorp, mens en natuur. De oude smit woont vlakbij het vakantiehuis. Hij heet Mets, in het boekje met een s geschreven, dat van metselaar komt, zegt de schrijfster. Het is door de Commissie van Kinderlectuur aanbevolen voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Een recensentnoemt het een 'heel aardig en aanbevelenswaardig' boek en een 'aanwinst in het boekenkastje van jeugdige verzamelaars, maar dat ook door ouderen met belangstelling genoegen ter hand zal worden genomen'.

Villa Oorwurm is een antiquarisch pareltje. Op Vraag & Aanbod Ameland wordt een exemplaar aangeboden.

  • Villa Oorwurm op Ameland
  • S. Gruys-Kruseman
  • Illustraties J.J. Midderich en B. Midderich-Bokhorst
  • Uitgeverij G.B. van Goor Zonen in Gouda
  • Jaren '30 van de 20ste eeuw
Villa Oorwurm op Ameland

Villa Oorwurm op Ameland


Geen opmerkingen: