vrijdag 6 september 2013

A bifacial tool of the Neanderthals from Ameland, the Netherlands

A bifacial tool of the Neanderthals from Ameland, the Netherlands
'A bifacial tool of the Neanderthals from Ameland, the Netherlands' is een artikel in Netherlands Journal of Geosciences / Geologie en Mijnbouw Vol. 92; pagina’s 181-192. Met foto’s en illustraties. Een interessant artikel over het leven van Neanderthalers in het Waddengebied en de vondst van artefacten zoals vuistbijlen. Het artikel werd gepubliceerd in het kader van het project ‘ Middle Palaeolithic Northern Netherlands’.

Het artikel is online te lezen

  • D. Stapert, L. Johansen en  M.J.L.Th. Niekus
  • Netherlands Journal of Geosciences
  • September 2013

Geen opmerkingen: