maandag 19 januari 1970

1957 - De agrarische vernieuwing op Ameland

Agrarische vernieuwing
Dit rapport is een sociologisch onderzoek naar de maatschappelijke facetten van cultuurtechnische en bedrijfseconomische hervormingen op het eiland Ameland.

Het bevat een onderzoek naar

- De bevolking en haar bestaansbronnen

- Het maatschappelijk leven

- De maatschappelijke zijden van de agrarische hervormingen

Zo werd gesteld dat als gevolg van de verplaatsing van de boerderijen uit het dorp naar de polder de band tussen individu en samenleving losser zou worden en ook dat er een scheiding zou ontstaan tussen de wat grotere boeren in de polder en de kleinere boeren in het dorp. 

 

Op de overzichtskaart op bladzijde 109 staan meer boerderijen in de polders ingetekend dan er daadwerkelijk gebouwd zijn. Aan de westzijde van Ballum staan langs de Looweg, die op de tekening naar het zuiden afbuigt en aansluit op de Jelmeraweg, drie boerderijen ingetekend en langs de Jelmeraweg nog eens zeven. Die zijn er niet allemaal gekomen en de Looweg buigt tegenwoordig (2022) naar het noorden. Het rapport staat vol interessante beweringen over hoe het er op Ameland aan toe gaat wat voor invloed de vergroting van de bedrijven op het eiland zal hebben.


De agrarische vernieuwing op Ameland staat op de website van Wageningen Universiteit & Research en is online te lezen via deze link. 

  • De agrarische vernieuwing op Ameland 
  • L.H. Bouma, E. Tonkens en H. Weggelaar
  • Uitgave van Landbouw Economisch Instituut en Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk
  • 1957

Geen opmerkingen: