donderdag 26 februari 1970

Ameland van Hollum tot Hon

Ameland van Hollum tot Hon

'Ameland van Hollum tot Hon' is geschreven door Hans Bakker. Het is een van de boeken in de triangelreeks over de Waddeneilanden. De Triangelboeken verschenen onder redactie van S.J. van der Molen en J. Abrahamse. Het is een 100 pagina's dik boek dat in 10 hoofdstukken de belangwekkende informatie over het eiland behandeld. Een vrijgevochten staat, van Ambla tot Ameland, de vrije Heerlijkheid, walvisvaart, paarden en redders, sagen, reeën en de rest, zo maar wat grepen (onder meer over ruilverkaveling, volksdansen, kerkelijk leven en de bevrijding), de dam en het toerisme.

Het boek is alleen nog antiquarisch te verkrijgen.

In 1982 verscheen een herdruk met foto's van Jan Heuff.

  • Ameland van Hollum tot Hon
  • Hans Bakker
  • Knoop & Niemeijer in Haren
  • heruitgegeven in 1982 door Uitgeverij Eisma in Leeuwarden
  • 1970

Heruitgave 19

Geen opmerkingen: