woensdag 24 maart 2021

Sinagote, het levensverhaal van een lepelaar

Sinagote
'Sinagote, het levensverhaal van een lepelaar' gaat over een lepelaar die Sinagote is genoemd en die van Vlieland komt. Op alle Waddeneilanden komen lepelaars voor, maar het verhaal in het boek is opgehangen aanVlielander Sinagote. Ameland wordt in het boek genoemd in verband met de uilentrek en de telling van lepelaars.Het boek is geschreven door Theunis Piersma, Petra de Goeij, Willem Bouten en Carl Zuhorn.

In Sinagote vertellen de auteurs het levensverhaal van een vrouwtjes lepelaar van Vlieland. In haar naam zit het woordje 'Sina', de Bretonse naam van het dorp waar ze ieder najaar heen trekt. Dit verhaal gaat over meer lepelaars dan alleen Sinagote. Het gaat zelfs over veel meer dan lepelaars. De auteurs vertellen over de connecties tussen lepelaars onderling, maar ook over de connecties tussen gebieden in Europa en Afrika en tussen mensen die in die gebieden wonen en werken. In het algemeen gaat het erover om bij de bescherming van onze trekvogels verder te kijken, te denken en te doen dan onze landsgrenzen.

Mede vanuit hun werkzaamheden aan de Rijksuniversiteit Groningen, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, de Universiteit van Amsterdam en Staatsbosbeheer, en samen met amateurfotograaf Michiel Muller, vertellen de auteurs gepassioneerd hun verhalen. Hoofdauteur Theunis Piersma is lid Koninklijke Nederlande Academie van Wetenschappen, winnaar Spinozaprijs 2014, hoogleraar Trekvogelecologie aan de RUG, en waddenonderzoeker bij NIOZ op Texel, internationaal gezaghebbend. Kan als geen ander de vertaalslag maken van stand wetenschap naar een algemeen publiek. Piersma is voorvechter behoud Waddenzee en de ecologische transitie van de Nederlandse melkveehouderij. 

Piersma ontving in 2020 als één van de weinige niet-Britten ooit de BOU Godwin-Salvin Prize voor bijdrage aan de vogelkunde en onderzoek kustvogels. (internationale award) en van NWO de Stairway to Impact Award.

  • Sinagote, het levensverhaal van een lepelaar 
  • Theunis Piersma, Petra de Goeij, Willem Bouten en Carl Zuhorn 
  • Foto's van Michiel Muller e.a. 
  • Uitgeverij Noordboek
  • ISBN 9 789 056 157 227 
  • verschijnt 15 april 2021  
  • € 22,50

 

Geen opmerkingen: