vrijdag 26 april 2019

Vereniging Amelander Molens Jaarverslag 2018

'Vereniging Amelander Molens Jaarverslag 2018' beschrijft wat er in 2018 bij de De Verwachting en De Phenix is voorgevallen, wat er allemaal is geproduceerd, wat er is verkocht en welke plannen er voor de molens zijn gemaakt. Vooral voor De Phenix staat een en ander op stapel. In 2019 wordt hij grondig gerestaureerd en dan staan er nog meer mooie projecten voor deze molen op stapel. Het jaar 2018 was een jaar met de hoogste productie en verkoop van de producten ooit, is in het voorwoord te lezen. In dit jaarverslag verder verhalen over Amelander bakkers met veel aandacht voor Jan en Marie van der Laag die hun bakkerij in Hollum op de Driesprong hadden. Het jaarverslag geeft ook een overzicht van de activiteiten in 2018 en van de bezoekersaantallen. Bij De Phenix was het tamelijk rustig met bezoekers; vanwege de restauratie was de molen gesloten. De Verwachting had in 2018 11.300 bezoekers, de meeste sinds de molen is opengesteld voor publiek. 

De officiële uitnodiging voor de leden- en donateursvergadering op 26 april 2019 staat ook in dit jaarverslag, samen met het zakelijke jaarverslag en de jaarrekening en begroting.

  • Vereniging Amelander Molens Jaarverslag 2018
  • Uitgegeven door Vereniging Amelander Molens
  • Uitgave nummer 5 van april 2019

Geen opmerkingen: