dinsdag 30 april 2019

Geschiedenis van de Wadden - Canon van de Waddeneilanden

Geschiedenis van de Wadden
'Geschiedenis van de Wadden – Canon van de Waddeneilanden' is de eerste uitgave die vijftig historische hoogtepunten en hoofdzaken van de Nederlandse Waddeneilanden weergeeft. In hun samenhang en apart. Van Texel, Vlieland en Terschelling tot Ameland, Schiermonnikoog en Rottumeroog. Voor deze canon werd er overlegd met tal van kenners van de eilanden zelf om een evenwichtig en compleet beeld te scheppen. Een rijk geïllustreerde uitgave over de totale geschiedenis van de Waddeneilanden in hoofdzaken.

  • Geschiedenis van de Wadden
  • Anne Doedens en Jan Houter
  • Uitgeverij Walburgpers
  • 9789057304293
  • April 2019
  • € 29,95

Geen opmerkingen: