dinsdag 3 maart 2020

Verslag over de aansluiting van Ameland aan den Vrieschen wal en de opslijking van het wad

Dit boekje hoort in de historische Waddenreeks thuis: 'Verslag over de aansluiting van Ameland aan den Vrieschen wal en de opslijking van het wad'. Ameland met een dam verbinden met de vaste wal. In de 19de eeuw werden hier serieus plannen voor gemaakt. In 1850 werd het plan van Worp van Peyma (1795-1880) gepubliceerd. Van Peyman had als jonge wiskundige al de nodige bekendheid in Friesland. In 1825 bekritiseerde hij de structuur van dijken en berekende een nieuw model, waarbij de golven hun kracht verspillen. In 1849 emigreerde Van Peyma naar New York. Na zijn vertrek naar het Verre Westen werd zijn Verslag over de aansluiting van Ameland aan den Vrieschen wal en de opslijking van het wad gepubliceerd. Het plan werd nooit gerealiseerd. Echter P.J.W. Teding van Berkhout bedacht een ander plan, dat wel tot uitvoering werd gebracht. Ondanks dat dit plan nooit tot uitvoering is gebracht hoort dit boek in de Historische Waddenreeks. Het is het eerste plan waar serieus naar gekeken is.

  • Verslag over de aansluiting van Ameland aan den Vrieschen wal en de opslijking van het wad
  • Worp van Peyma
  • Maart 2020
  • € 19,95

Koop het in de Amelander boekhandel of bestel het via deze link.

Geen opmerkingen: