woensdag 20 juli 2022

Nota kerkenvisie Ameland

Foto Gemeente Ameland
De 'Nota kerkenvisie Ameland - Visie op het religieus erfgoed' is een boek dat is samengesteld in opdracht van de gezamenlijke kerken van Ameland. Om de visie op te kunnen stellen werd financiële steun van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd. Een gespecialiseerd bureau heeft dit proces begeleid en de teksten opgesteld. De kerkgemeenschappen van het eiland willen inspelen op de veranderende positie van de kerk. De opgestelde visie geeft handvatten voor de toekomst en een kader en basis voor de eerste overleggen voor veranderingen in gebruik van de kerkgebouwen.

Op Ameland zijn drie kerkgemeenschappen met in totaal zeven gebouwen. 

  1. Hervormde Gemeente Ameland (3 kerkgebouwen);
  2. Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland (3 kerkgebouwen);
  3. Katholieke kerk (1 kerkgebouw).

Op 18 juli 2022 werd de werkgroep met vertegenwoordigers van de gezamenlijke kerken afgesloten met de gedrukte versie van de Nota kerkenvisie Ameland.

Op de foto van links naar rechts: Burgemeester Leo Pieter Stoel, Dukke Boersma (scriba Hervormde gemeente) en Henk Nota (pastoor-rector Clemenskerk). Nanne van der Meulen (scriba Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland) staat niet op deze foto.

  • Nota kerkenvisie Ameland - Visie op het religieus erfgoed
  • Uitgegeven door de gezamenlijke kerken van Ameland
  • 18 juli 2022

Geen opmerkingen: