dinsdag 4 april 2023

Mosdiertjes op het strand van Nederland

Mosdiertjes

Aanleiding voor het laten schrijven van de quickscan in opdracht van de Waddenacademie was de massale stranding van mosdiertjes in de zomer van 2021 en 2022 op het strand van verschillende kustgemeenten, in het bijzonder op Ameland en bij Katwijk aan Zee. In deze quickscan wordt ingegaan op de volgende onderzoeksvragen:

Waar komen de grote massa’s aan mosdiertjes die aanspoelen op Ameland en Katwijk aan Zee vandaan?

Gaat het inderdaad om Electra pilosa of is er mogelijk sprake van een andere soort (zoals een cryptische soort die er erg op lijkt, of een ondersoort die genetisch verschilt van de ‘moedersoort’)?

Wat zijn de handelingsperspectieven hoe om te gaan met deze massale strandingen?

De uitgave is gratis te downloaden via deze link.

  • Mosdiertjes op het strand van Nederland: bronnen, soorten en handelingsperspectieven
  • Reinier Nauta en A. Gittenberger, J. Claassen en C.M.J. Philippart
  • Uitgave van de Waddenacademie
  • ISBN 978 94 90289 69 0
  • Januari 2023

Geen opmerkingen: