vrijdag 16 april 2021

Elke 25ste inschrijver mag gratis vuurtoren op

 


Gratis de vuurtoren op? Elke inschrijver maakt kans op gratis entreebewijs voor de vuurtoren. Het verhaal speelt zich grotendeels op Klein Vaarwater en het Oerd af, maar Tim en zijn vader beklimmen ook de vuurtoren. Schrijf alvast in op het boek en als je nummer 25 of 50 of 75 of 100 bent dan mag je gratis de toren op.


woensdag 14 april 2021

Tim en het mysterie van Ameland

'Tim en het mysterie van Ameland' is een kinderboek dat eind april uitkomt. Het is een spannend avontuur over de jongen Tim, die met zijn ouders op Klein Vaarwater zit.  Met zijn metaaldetector struint hij over het strand en door de duinen en zo komt hij op het Oerd terecht. En dan gebeurt het!

De schrijver is Meindert Marinus, de illustraties zijn van Linda Vloedgraven.

Je kunt nu al intekenen op het boek door je naam, e-mailadres en telefoonnummer onder vermelding van 'Tim en het mysterie van Ameland' en het aantal exemplaren dat je wilt bestellen door te geven. je kunt het boek, zodra dat op Ameland is aanbeland (eind april), afhalen bij de uitgever op Westerlaan 8 in Hollum. Het boek kost € 12,50 en is spannend voor eilandkinderen en vakantiegangers (en voor hun ouders en opa's en oma's). Bestellen kan via deze link; kijk bij Project 14.

Lees hier meer over de schrijver en het boek.

donderdag 8 april 2021

Presentatie ‘Begraven op Ameland’

Meinte Bonthuis van De Ouwe Pôlle biedt de eerste drie boeken aan de vertegenwoordigers van de drie Begrafenisverenigingen van Ameland aan.

Begraven op Ameland

Op 8 april 2021 kregen vertegenwoordigers van de drie begrafenisverenigingen op Ameland In het Natuurcentrum het boek 'Begraven op Ameland' uit handen van voorzitter van De Ouwe Pôlle Meindert Bonthuis. Piet IJnsen, Tineke Kooiker en Dirk Metz roemen het feit dat de begrafeniscultuur is beschreven, in een mooi boek met hard kaft en vele foto’s. 

Funerair deskundige Leon Bok maakte pre-corona kennis met Ameland via een lezing voor De Ouwe Pôlle. Die lezing viel in goede aarde en van het een kwam het ander. Samen met een werkgroep op Ameland verzamelde de Amsterdammer gegevens, verhalen en foto’s. Het boek verhaalt over eeuwenoude grafstenen van walvisvaarders en andere zeelui, redders, boeren, bekende Amelanders, heren en soldaten en vliegeniers die als slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog op het eiland waren aangespoeld of neergestort. Blok beschrijft ook de rituelen en tradities rond begraven op het eiland en hij besteedt aandacht aan de grafcultuur.

Het is een interessant boek. Wel moet je regelmatig zoeken welke tekst nu bij welke foto hoort. Na lezing van het boek is een bezoek aan een eilander kerkhof vele malen boeiender.

Het boek is te koop in de Ameland boekhandels, Museum Sorgdrager, Museum Swartwoude en online te bestellen via Dodenakkers.nl

 • Begraven op Ameland - De geschiedenis van het leven op Ameland verborgen in duizenden namen op grafstenen
 • Leon Bok
 • Uitgegeven door Stichting De Ouwe Pôlle Ameland
 • ISBN 978-90-805238-0-7
 • € 12,50

donderdag 1 april 2021

De Amelander april/mei 2021

'De Amelander - het vrijetijdsmagazine van en voor Ameland'. Het april- en meinummer van 2021 heeft verhalen over onder meer:

 • Nieuwe directeur musea
 • De Vennoot
 • Interview met  Lokke Miedema
 • Vooroorlogse zomerhuizen
 • Waddenfotograaf in de prijzen
 • Op pad met Theo Kiewiet
 • Hetty Pouli schrijft boek
 • Begraven op Ameland
 • Van de melkboer
De Amelander wordt uitgegeven sinds 1965 en verschijnt 11 keer per jaar. Het magazine wordt gratis op de Amelander postadressen bezorgd.
 • De Amelander april/mei 2021
 • Uitgever Klaas Touwen
 • € 2,40

dinsdag 30 maart 2021

Ferdban - Oudfriese oorkonden en hun verhaal

Ferdban
'Ferdban - Oudfriese oorkonden en hun verhaal' is een boek van historicus Oebele Vries. De Oudfriese oorkonden weerspiegelen het dagelijkse leven van gewone mensen en dat van de allerrijksten en allermachtigsten in Friesland. De verhalen gaan over zaken als vete en vrijheidsstrijd, de veelzijdige activiteiten van kloosters, de groeiende invloed van steden en de bijzondere positie van Ameland. Ze laten bovendien de transformatie van Friesland zien in de jaren kort na 1500, toen de roemruchte, maar in crisis verkerende Friese vrijheid werd afgelost door een strakke, maar tegelijk vernieuwende vorstenheerschappij.

Tot 1498, een centraal jaar in de Friese geschiedenis, heerste in Fryslân een vorm van vrijheid die men elders in de Nederlanden – afgezien van de Groninger Ommelanden – niet kende: de ‘Friese vrijheid’. Dan echter, juist in de tijd die dit boek bestrijkt, wordt dit gewest abrupt binnengeleid in een nieuwe realiteit, die van een strikt landsheerlijk gezag. Vrijwel van de ene dag op de andere komt aan oude gewoonten, zoals vetevoering, en ook aan de macht van plaatselijke potentaten (hoofdelingen) een einde. Tegelijkertijd wordt het archaïsche Friese recht met één pennenstreek vervangen door het moderne Romeinse recht. Het woord ‘ferdban’ uit de titel van dit boek, dat vredegebod betekent, verwijst naar een rechtsgewoonte uit de sfeer van het oude Friese recht. Typerend voor de veranderingen die zich rond 1500 in Fryslân voltrokken, is dat dit archaïsche begrip werd afgelost door de zakelijke term ‘consent’ (toestemming).

Vries geeft de lezer ook een boeiende inkijk in het leven van gewone mensen. Uit de documenten heeft hij hun verhalen naar boven gehaald, waardoor je als lezer lief en leed van de Friezen van toen leert kennen. Zo is er een tekst waarin het gaat over de ellendige toestand van een man die in een kennelijke opwelling van woede zijn vrouw heeft doodgeslagen. Spannend is de beschrijving van het Bieroproer in Leeuwarden in 1487, waarover een Leeuwarder kloosterling op zijn sterfbed getuigenis aflegt. Illustraties steunen de verhalen.

Historicus Oebele Vries is gezaghebbend kenner van het Oudfries. Hij was universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en is nu gastonderzoeker bij de Fryske Akademy. 

 • Ferdban - Oudfriese oorkonden en hun verhaal
 • Oebele Vries
 • Uitgeverij Noordboek
 • ISBN 978 90 5615 642 8 
 • € 49,90                                 

Verkrijgbaar bij de boekhandel en via www.noordboek.nl en te bestellen via deze link.

woensdag 24 maart 2021

Lekker Wads

Lekker Wads
'Lekker Wads, Smakelijke verhalen en gerechten van Texel tot Fanø' is een boek van Lodewijk DrosAnnette van Ruitenburg. De twee wonen op Texel en Dros is er ook geboren.

Dros, chef Letter & Geest bij Trouw, vroeg zich af wat zijn Texels opa en oma eigenlijk aten en zo ging hij op onderzoek uit. Onder de gerechten en drankjes die tegenwoordig op de eilanden als authentiek worden aangeprezen, is nauwelijks iets terug te vinden van wat zijn grootouders destijds op tafel zetten, ontdekte hij. Het Waddengebied is gemoderniseerd door de maalstroom van het toerisme en daarbij is de oorspronkelijke culinaire cultuur weggevaagd.

Lodewijk Dros ging op zoek naar de vergeten en verguisde keuken van het Waddengebied. Met kookspecialist Annette van Ruitenburg schetst hij de traditionele eetgewoonten van de eilanden. Een duik in de geschiedenis levert vermakelijke ontdekkingen op, waarvan er in ieder geval al een is ontleend aan het Arctisch Kookboekje, dat in het jaar dat Ameland Eiland van Hidde Dirks Kat was werd uitgegeven. In dat boekje staat uitgelegd waarom walvisvaarders geen ijsbeer moesten eten. Verder zegt Dros dat Troje zou nooit ontdekt zou zijn zonder de lammetjespap van de Texelse Maartje en noemt hij de favoriete Terschellinger hap van prins Hendrik: snert.

 • Lekker Wads, Smakelijke verhalen en gerechten van Texel tot Fanø
 • Lodewijk DrosAnnette van Ruitenburg
 • Boom uitgevers Amsterdam
 • ISBN 9789024434169
 • Verschijnt 20 mei 2021
 • € 29,90

Koop het boek in de boekwinkel, bij de uitgever of via deze link.