dinsdag 24 februari 1970

De Vrije Fries 29 en 30

De Vrije Fries is de uitgave van het Friesch genootschap, inmiddels Koninklijk, van geschied-, oudheid- en taalkunde. Deel 29 is de uitgave van 1929 en deel 30 van 1930.

In deel 29 staat een stuk met illustraties over het Sint Nicolaasfeest te Hollum.

In deel 30 schrijft Prof.Mr. D. van Blom over de onzijdigheidsverklaringen van Ameland.

Deel 29

Deel 30

Illustratie van I. van Eysinga uit deel 29


Geen opmerkingen: