zaterdag 18 januari 2020

Hart voor Ameland

'Hart voor Ameland' is een magazine van Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, gemeente Ameland en provincie Fryslân over de verschillende natuurgebieden en -ontwikkelingen op het eiland. Het gaat over de duinen, het Oerd, Hagedoornveld en Zwanewaterduinen, stikstof, Natura 2000, over honden aan de lijn, recreatieontwikkeling, MSC Zoë en bosbrand. Over vogels, moeraswespenorchis en kleine parelmoervlinder. En over de nieuwe opzichter van het Oerd. Achterop het magazine staan nog vijf bijzondere waarnemingen op het eiland: het kortsnuitzeepaardje, Indische kievit, vuurlibel, dodemansvingers en de cetti's zanger.

  • Hart voor Ameland
  • Gezamelijke uitgave van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, gemeente Ameland en provincie Fryslân
  • januari 2020

Geen opmerkingen: