maandag 15 februari 2021

Eendenkooien in Fryslân

Gerard Mast schreef het monumentale boekwerk Eendenkooien in Fryslân 1450-2015. Dit standaardwerk geeft een encyclopedisch overzicht van alle ruim 400 eendenkooien die Friesland in de afgelopen vijfen- eenhalve eeuw heeft gekend. De eendenkooien van Ameland staan er ook in.

Gerard Mast heeft alle relevante aspecten van het fenomeen eendenkooi beschreven, waaronder de bloeiperiodes in de zeventiende en achttiende eeuw, de geografische ontwikkelingen – bijvoorbeeld in relatie tot landgoederen – en een verificatie van oude benamingen. Hij beschrijft de werkprocessen, de bouwmaterialen en gereedschappen.
Alle aspecten van de eendenkooien heeft hij gekwantificeerd, zoals de vangstgegevens en prijzen van gevangen vogels en eieren op de afzetmarkten.
Deze veelzijdige studie bevat ook een sociologische analyse, over benamingen en familienamen, en beschrijft de eendenkooien als cultureel erfgoed, van heraldiek, dorpswapens en dorpsvlaggen tot spreekwoorden en gezegden.

Ameland heeft twee eendenkooien. In de kooi bij de Kooiplaats geeft het Natuurcentrum Ameland regelmatig rondleidingen.

  • Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
  • Gerard Mast
  • Uitgave van Noordboek, de Eendenkooi Stichting en de Kooikersvereniging.
  • ISBN 978 90 5615 662 6 
  • € 99,00

Koop het boekwerk in de boekhandel of via deze link.

Geen opmerkingen: