maandag 17 mei 2021

Griend

Griend
'Griend - Een bewogen eiland' is een boek van Laura Govers en Valérie Reijers. Vanaf de boot naar Terschelling is het als een stip aan de horizon te zien: het kleine Waddeneiland Griend. Slechts 70 hectares groot en onbewoond door mensen speelt dit eilandje een grote rol in het Waddengebied en ver daarbuiten. Maar zonder menselijk ingrijpen zal het eilandje waarschijnlijk voorgoed in de Waddenzee verdwijnen.

Dit boek vertelt het verhaal van het natuureiland Griend als schakel in de Waddenzee. Over een wandelend eiland, grote sterns, drieteenstrandlopers en mosselbanken. Centraal in dit boek staan de verbindingen tussen eiland en wad, tussen Griend en de internationale trekroutes van vogels, tussen biologie en morfologie én tussen onderzoek en natuurbeheer. 


Hoofdonderwerp van dit boek is het eiland Griend, maar het hele waddengebied wordt erin behandeld. Ook van Ameland staan er ook foto's in dit boek en delen van de teksten slaan op Ameland. 

 

Laura Govers, universitair docent en onderzoeker in de mariene ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), schreef het boek samen met Valérie Reijers. Zij is universitair docent kustecologie aan de Universiteit Utrecht, voormalig onderzoeker aan het NIOZ. Zij onderzoekt hoe planten in staat zijn hun landschap te vormen, van de invloed van een individueel plantje tot het effect op hele eilanden.

  

  • Griend
  • Laura Govers en Valérie Reijers
  • ISBN 9789050118125
  • Mei 2021
  • € 24,50  

Geen opmerkingen: