maandag 31 mei 2021

Omringd door water

Omringd door water
Omringd door water, de geschiedenis van de 25 Nederlandse eilanden.

Dit mag met recht een pil genoemd worden, dit 928 pagina's dikke en paar kilo's zware boek. Het behandelt de eilanden die we als Waddeneilanden en Zeeuwse (schier)eilanden kennen en locaties die voorheen eilanden waren, zoals Urk, Wieringen en Marken. Ook Schokland, het eiland dat is opgegaan in de Noordoostpolder, maar in het landschap nog als eiland is te herkennen en Kampereiland zijn in het boek opgenomen, 25 in totaal. Het onbewoonde Rottum zit er ook bij. 

Het hoofdstuk over Ameland heeft een wat sneue titel, ook al staat  het sneuste woord tussen aanhalingstekens. Het 'achtergestelde' eiland, dat staat er boven het stuk over Ameland. Wie het hoofdstuk doorleest leert dat deze titel refereert aan een column van Frits Abrahams in de NRC. Hij bezocht het eiland in 2019 en had het eiland om de een of andere steeds overgeslagen. Hij had het achtergesteld en leerde tijdens zijn bezoek hoe mooi het op Ameland is. Martin Bril sloeg het eiland niet over, hij hield van Ameland en voor Bril scheen er altijd de zon en als de zon op het vasteland scheen, dan scheen hij op Ameland nog beter.

Het boek is zo dik en zwaar omdat het van alle 25 eilanden goed uitpakt met informatie. Honderden bronnen zijn geraadpleegd en elk eiland, voormalig eiland of schiereiland krijgt door de bank genomen 37 pagina's. Wat Ameland betreft kan daar heel wat informatie in: over wat Abrahams en Bril van het eilanden vinden, over de ontstaansgeschiedenis, de coöperaties, dorpen en cultuur, de walvisvaart, Cammingha's, ruilverkaveling, veerdienst, politiek, godsdienst, Wereldoorlogen, Sunneklaas, toerisme (Jan Bank, die het hoofdstuk over Ameland schreef noemt het 'Toeristenindustrie') en het Nobeltje. Onder het kopje 'Toeristenindustrie' valt ook de grote attractie van het eiland, de lancering van de paardenreddingboot. Daar staat dan een foto bij van de verdronken paarden in 1979. Nou niet bepaald een beeld dat bij Toeristenindustrie past. Het is ook geen mooie foto; je ziet alleen een deel van de opgeblazen paardenbuiken in het water drijven, met een bootje erbij. Had voor mij echt niet gehoeven, een foto die misstaat.

Het is niet bepaald een boek dat je meeneemt in je rugzakje op reis. Het is er te groot en te zwaar voor, maar als voorstudie voor een bezoek aan een van de eilanden, of aan alle eilanden (waarom niet), is het een interessant werk dat veel te bieden heeft.
  • Omringd door water
  • Jan Bank en Doeko Bosscher
  • Uitgeverij Prometheus
  • ISBN 978 90 446 3797 7
  • € 45,-- introductieprijs, t/m augustus 2021, daarna € 55,--
  • Koop het boek in de boekhandel of bestel het via deze link.

Geen opmerkingen: