vrijdag 3 juni 2022

Klooster Claercamppad

Klooster Claercamppad
'Klooster Claercamppad' is een gids met wandel- en fietsroutes door de Friese Waddendelta, daar waar water en land elkaar ontmoeten. Het kustgebied is door de golven en getijdenwerking in duizenden jaren gekneed uit zand, klei en veen. Op de kwelderruggen vestigden zich de eerste Friezen. Zij legden de basis voor hun rijk dat zich uitstrekte vanaf Noord-Frankrijk tot aan de Denemarken. Klooster Claercamp ligt bij Rinsumageest. Het Klooster Claercamppad brengt natuur en geschiedenis van de streek in veelkleurige verhalen en afwisselende wandel- en fietsroutes tot leven. De route loopt vanaf Lauwersoog over Zoutkamp naar de noordelijke pelgrimsstad Dokkum, voert verder naar Sint Jacobiparochie, Franeker en Hanzestad Bolsward om vervolgens met een lus over Makkum en Harlingen langs de kust en over de dijken terug naar Sint Jacobiparochie te leiden. De eeuwenoude cultuurgeschiedenis van terpen, deltawerken, middeleeuwse kerken, kloosters en florerende handelssteden vertellen een bijzonder gelaagd verhaal.

Een van de routes gaat via Holwerd, over het Wad naar Buren op Ameland en van daarnaar Nes. 
Lees via deze link over de opening van het Claercamppad.

  • Klooster Claercamppad -  Wandel- en fietsroutes door de Friese Waddendelta
  • Fokko Bosker
  • Uitgeverij Noordboek
  • ISBN 9789056158682
  • € 19,90
  • 1 juni 2022

    Waardeer je het blog en ben je blij met de informatie en tips, neem dan eens je Petje af. 

Geen opmerkingen: