vrijdag 26 mei 2023

Intekenen boek Tames Oud

Eiland van verlangen

Stichting De Ouwe Pôlle start een intekenactie voor het nieuwe boek over Tames Oud. Het boek 'Tames Oud - Eiland van verlangen' wordt bij de opening van de tentoonstelling op 15 juni gepresenteerd.

De overzichtstentoonstelling is door samenwerking van de Amelander Musea en Museum Belvédère in Oranjewoud tot stand gekomen. In de collecties van beide musea is werk van Oud ruim vertegenwoordigd en worden topstukken van zijn hand met enige regelmaat getoond. In het Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager in Hollum ligt het zwaartepunt op de schilderijen en werken op papier met voorstellingen die tot het eiland en zijn omgeving zijn te herleiden. Museum Belvédère in Oranjewoud concentreert zich op Ouds artistieke ontwikkeling en toont voornamelijk werk uit de periode waarin hij werkzaam was in België en Den Haag. Het levert twee complementaire exposities op, die tezamen een representatief overzicht geven van zijn oeuvre. De tentoonstellingen zijn vanaf 17 juni tot november 2023 te zien in beide musea.

Het boek dat bij het tentoonstellingstweeluik verschijnt is tot stand gekomen na grondig onderzoek naar leven en werk. Dat leverde uiteindelijk veel nieuwe inzichten op en een aantal schilderijen die tot nog toe onbekend waren. Gitte Brugman kleurt in de biografische schets een bijzondere kunstenaarspersoonlijkheid en zet deze af tegen vaak roerige omstandigheden. 

Tames Oud werd in 1895 op Ameland geboren, trok in de jaren twintig naar België, doorliep in Brussel de Academie voor Schone Kunsten, vervulde in Vlaanderen verschillende betrekkingen, vestigde zich in 1938 in Den Haag en overleed aldaar in 1953.

Het boek zal bij de opening van de expositie in museum Sorgdrager op 15 juni a.s. worden gepresenteerd. 

Tot 17 juni kun je intekenen op het boek met 5 euro korting. Intekenen kan via deze link.

  • Tames Oud - Eiland van verlangen
  • Gitte Brugman
  • Uitgeverij Noordboek 
  • ISBN  978 94 6471 123 3 
  • Intekenprijs € 20 tot 17 juni 2023
  • € 25,-- 
  • 15 juni 2023


Geen opmerkingen: