maandag 12 januari 1970

De Reddingboot 103

'De Reddingboot' nummer 103 van december 1967 is een mededelingenorgaan van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij. Deze nummer 103 is helemaal gewijd aan het reddingstation Ameland, de paardenreddingboot, beroemde strandingen en reddingen en redders.

 • De Reddingboot 103
 • KNRM
 • December 1967

vrijdag 2 januari 1970

Een huis op wielen

Editie 1941
Een vakantie dreigt in het water te vallen, maar uiteindelijk komt alles goed en was het huis op wielen een fantastisch vakantie onderkomen op Ameland. Als de vakantie voorbij is rolt het huis op wielen naar het vasteland en daar is ook veel goeds, schijft Renes-Boldingh.

‘Een huis op wielen’ is een van de boeken van M.A.M. Renes-Boldingh, met in de eerste druk illustraties van Jaap Veenendaal. De tweede druk van 1948 is geïllustreerd door Rein van Looy.  

 • Een huis op wielen
 • M.A.M. Renes-Boldingh
 • Uitgever A. Roelofs van Goor, Meppel - 
 • 1941 - tweede druk 1948
1948


Onderwijs op Ameland

'Onderwijs op Ameland', over de scholen en onderwijzers in de dropen op Ameland.

Een dun boekje van 12 pagina’s, geniet. Wie het heeft geschreven is onduidelijk. Zou van 1961 zijn.


Het boekje is op Amelanderhistorie.nl als e-boek te lezen.

In het tweedehands circuit is het nog wel te bemachtigen.

 

Onder het Torenlicht

Originele versie van Onder het Torenlicht
‘Onder het Torenlicht’ is een beroemd boek op Ameland. Het kwam in 1946 en werd door Thijs Visser geschreven. Het is een historische roman, geïnspireerd op ware gebeurtenissen van het leven op het eiland en van enkele families in Hollum. Er waren mensen die zich herkenden in het verhaal en sommigen daarvan waren daar niet van gecharmeerd. Het leidde liet lang na de uitgave tot een verkoopverbod en sindsdien is het boek een collectorsitem. Aan het einde van de 20ste eeuw werd er wel eens 125 euro voor betaald. 

Inmiddels is het verbod verjaard en maakt niemand zich meer echt druk om de herkenbare figuren. Het is herdrukt, bewerkt door Thijs Arend Visser, zoon van Thijs Visser. 


Kort, doch echt verhaal van commandeur Marten Jansen

Kort, doch echt verhaal van commandeur Marten Jansen
'Kort, doch echt verhaal van commandeur Marten Jansen' kwam vlak na de dramatische walvisvaart van 1777-1778 uit, de tocht waar veel mannen hun leven lieten toen de schepen van Marten Jansen en Hidde Dirks Kat in het ijs vast kwamen te zitten. Het verhaal is via de Digitale Bibliotheek Nederland te lezen.

 • Kort, doch echt verhaal van commandeur Marten Jansen
 • Marten Jansen
 • 1778
Zeebad-Inrichting op Ameland

Oorspronkelijke uitgave van 1854
'Zeebad-Inrichting op Ameland' is een boekje geschreven door J. Roorda, predikant op het eiland. Hij beschreef de wenselijkheid, oorsprong en aanvankelijke daarstelling van het zeebad op Ameland. Roorda noemt de behoefte aan een zeebad-Inrigting in het noorden van Nederland. Hij meent dat Ameland bijzonder geschikt is voor een dergelijk badhuis. Ook beschrijft hij hoe de badinrichting tot stand is gekomen en wat praktische zaken zoals de kosten van verblijf, vervoer en huur van handdoeken.

Het boekje uit midden 19e eeuw is in facsimile heruitgegeven.

Op Vraag & Aanbod Ameland staat een facsimile heruitgave te koop.

 • Zeebad-Inrigting op Ameland
 • J. Roorda
 • Uitgegeven door A. Schaafsma Dokkum
 • 1854
De facsimile heruitgave


De Duinen in

'De Duinen in' is een boek van Thieme natuurboek uitgeverij, met informatie over de geschiedenis van onze duinen, bouwen, afbraak, bebossing, wateronttrekking, plantengroei, paddenstoelen, broedvogels, vogeltrek, vlinders, amfibieën en reptielen (ze komen ook in de Amelander duiden voor), bijen en andere insecten.

Op Vraag & Aanbod Ameland staat nog een exemplaar te koop. Klik hier voor meer informatie daarover.

 • De Duinen in
 • J.G. Th. van Nes en J. E. Sluiters
 • Uitgegeven door J. Thieme & Cie Zutphen
 • 1954

1930 - Villa Oorwurm op Ameland

Villa Oorwurm op Ameland
'Weet, wat de kinderen verleden jaar zeiden, toen we thuis kwamen van de reis en weer al onze gemakken en gerief hadden? Onze waterleiding en ons gas, onze telefoon en onze piano? Toen zeiden al die kinderen in koor: "Een volgend jaar naar Ameland." En dat deden ze. De familie belandt in Villa Oorwurm in Nes en beleeft allerhande avonturen. Het boek is verluchtigd met de mooiste illustraties van de aankomst op de pier in de regen, Villa Oorwurm, de potten en pannen op een bankje, het seintoestel, silhouet van Nes, een zandpad in Hollum (nu Zuiderlaan), een boerin op klompen en in klederdracht, de dorpsomroeper in Nes, het Oerd (met een eenzame boom), zeilboot op het Wad, dorpsweg in Nes, lampionoptocht, de hervormde kerk aan het kerkplein dat nog geen plein maar grasveld was, schepen op de ree en de toren van Nes. 

Het boek staat vol leuke observaties van dorp, mens en natuur. De oude smit woont vlakbij het vakantiehuis. Hij heet Mets, in het boekje met een s geschreven, dat van metselaar komt, zegt de schrijfster. Het is door de Commissie van Kinderlectuur aanbevolen voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Een recensentnoemt het een 'heel aardig en aanbevelenswaardig' boek en een 'aanwinst in het boekenkastje van jeugdige verzamelaars, maar dat ook door ouderen met belangstelling genoegen ter hand zal worden genomen'.

Villa Oorwurm is een antiquarisch pareltje. Op Vraag & Aanbod Ameland wordt een exemplaar aangeboden.

 • Villa Oorwurm op Ameland
 • S. Gruys-Kruseman
 • Illustraties J.J. Midderich en B. Midderich-Bokhorst
 • Uitgeverij G.B. van Goor Zonen in Gouda
 • Jaren '30 van de 20ste eeuw
Villa Oorwurm op Ameland

Villa Oorwurm op Ameland


1942 - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet

Ik zie, ik zie wat gij niet ziet
‘Ik zie, ik zie wat gij niet ziet, Zwerftochten door ons land’ van J.W.F. Werumeus Buning is een literaire wandeling door Nederland. Buning komt ook op de Waddeneilanden en bezoekt het Oerd en de dorpen van Ameland. 

Het boek kent meerdere drukken, de eerste is van 1940. Het is een groot boek van 294 bladzijden dik. Er staan foto’s in, onder meer van een straatje op Ameland. Buning en de uitgever noemen het een Hollumer straatje, maar wie er Hollum in ziet mag het zeggen. Over Ameland zegt Buning: “Ameland is vijf weken van het jaar een badplaats en voor de rest een mooi eiland.” 

Inhoud:

- Een Geldersche Ruïne

- Drie Beemster Boerderijen

- Hoensbroek Herrezen

- Het groene land van Friesland

- In het land der duizend bruggen

- Honderd meter van den grooten weg

- Kromme dijken achter Breskens

- Rammekens, en allerlei op Walcheren

- Limburgsche kasteelen

- Een oude vestingstad

- Een Toren aan den Gelderschen IJsel

- Zierikzee, of de lof der Armoede

- De Hel en het Hemeltje op Schouwen

- Stille Eilanden, Ameland

- Het Oerd, en Schiermonnikoog

- Terschelling, West en Oost

- Vlieland en de Vrede

- Het land der afgesneden Armen

- Op wandeling in een oude Rivier

- Een Nederlandsche Vesting in Duitschland

- Een Dag met Wind in Maas en Waal

- Doctor Faust in de Tielerwaard

- Texel te Wate en te Land

- Het onbekende Noorden

- Coevorden, Historie in Zilver en Gras

- Kasteelen langs de Maas

- Mars in den Achterhoek

- Oorlog en Vrede op Arcen

- Een stad die iedereen kent


Op Vraag & Aanbod Ameland staat een exemplaar te koop. Het is een bijzonder exemplaar dat in beperkte oplage werd uitgegeven voor vrienden van Mignot & de Block, een tabakswarenfabriek in Eindhoven van 1858 tot 1969. Het werd speciaal door Werumeus Buning van een handtekening voorzien.

 • Ik zie, ik zie wat gij niet ziet (Zwerftochten door ons land)
 • J.W.F. Werumeus Buning
 • Uitgeverij Querido 
 • 1942
Hollumer straatje, schrijft Buning

Handtekening van Buning
donderdag 1 januari 1970

Van voor 1970

De kalender van dit blog gaat niet verder terug dan 1 januari 1970. Alle boeken die van voor 1970 zijn, worden in dit blog in het jaar 1970 geplaatst.

Heb je nog een boek dat niet in dit overzicht voorkomt, laat het me graag weten via het contactfomulier dat in de rechter kolom van dit blog te vinden is.

Mijn dank is groot,
Jeanet de Jong
Hollum Ameland